Wypełnij formularz zgłoszeniowy close
Krok po kroku

Dołącz do nas

Kontakt:

Michał Osiej, Dyrektor ds. Rozwoju tel. 509-38-48-58, michal.osiej@iptg.pl

1 Krok

Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie

WYPEŁNIJ FORMULARZ

3 Krok

Poczekaj na weryfikację dokumentów i e-mail z decyzją Zarządu PTG

2 Krok

Wypełnij oświadczenie o przystąpieniu do związku pracodawców

4 Krok

Witaj w gronie członków PTG!

Kto może zostać członkiem PTG?

Członkami związku pracodawców PTG  mogą być pracodawcy – bez względu na formę prawną prowadzenia działalności. Pracodawcą w rozumieniu ustawy jest podmiot oraz jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one osobę wykonującą pracę zarobkową, niezależnie od podstawy tego zatrudnienia. Innymi słowy, członkami związku pracodawców PTG mogą być podmioty posiadające status pracodawcy, choćby nie były one przedsiębiorcami.

Członkostwo w PTG

Korzyści wynikające z członkostwa w PTG:

OCHRONA PRAW I INTERESÓW

 • Udział w procesach legislacyjnych, w opiniowaniu projektów ustaw, które dotyczą życia gospodarczego;
 • Ochrona praw i reprezentowanie interesów polskich pracodawców wobec organów władzy i administracji publicznej, związków zawodowych;
 • Interwencje w przypadku nadużyć administracji w odniesieniu do polskich pracodawców;
 • Pomoc w organizacji spotkań z przedstawicielami instytucji publicznych w celu rozwiązywania problemów gospodarczych;
 • Monitorowanie barier ograniczających rozwój polskich przedsiębiorstw;
 • Przygotowywanie raportów odpowiadających na najważniejsze wyzwania gospodarcze kraju;
 • Doradztwo prawne, gospodarcze i finansowe;
 • Pomoc w uzyskiwaniu finansowania inwestycji.

KAMPANIE MEDIALNE I PROMOCJA

 • Bycie głosem przedsiębiorców w przestrzeni publicznej (komentarze, opinie, artykuły, wypowiedzi ekspertów);
 • Nagłaśnianie w mediach problemów gospodarczych polskich pracodawców;
 • Budowanie pozytywnego wizerunku polskich pracodawców;
 • Występowanie w charakterze ekspertów związku w mediach, na konferencjach i kongresach gospodarczych, spotkaniach z administracją publiczną.

KONTAKTY BIZNESOWE

 • Korzystanie z ofert i usług członków na preferencyjnych warunkach;
 • Tworzenie wspólnoty przedsiębiorców opartej na zaufaniu i wspólnym systemie wartości;
 • Networking i synergia pomiędzy pracodawcami z różnych branż;
 • Dostęp do aplikacji PTG umożliwiającej bezpieczny kontakt z innymi członkami związku;
 • Uczestnictwo w spotkaniach biznesowych pomiędzy członkami i możliwość prezentowania własnych ofert i usług;
 • Otrzymywanie rekomendacji do współpracy z innymi spółkami lub administracją publiczną;
 • Uczestnictwo w spotkaniach z decydentami, konferencjach, wizytach studyjnych w firmach członków organizowanych przez związek.
 • Dostęp do innowacyjnych metod zarządzania i odpowiednich narzędzi pracy.

Zasady przyjmowania członków Polskiego Towarzystwa Gospodarczego:

 1. Członkami związku pracodawców PTG  mogą być pracodawcy bez względu na formę prawną prowadzenia działalności. Pracodawcą w rozumieniu ustawy jest podmiot oraz jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one osobę wykonującą pracę zarobkową, niezależnie od podstawy tego zatrudnienia.
 2. Pracodawca chcący przystąpić do PTG wypełnia oświadczenie przystąpienia do związku w formie formularza elektronicznego, który otrzymuje drogą emailową po nawiązaniu kontaktu.
 3. Wypełniony dokument należy podpisać i przekazać skan do Dyrektora Regionalnego,  oryginał należy przesłać na adres: Polskie Towarzystwo Gospodarcze, ul. Wiejska 16/2, 00-490 Warszawa.
 4. O przyjęciu w poczet członków decyduje zarząd PTG uchwałą zarządu, podjętą na najbliższym posiedzeniu licząc od daty przesłania dokumentów.
 5. O przyjęciu do Towarzystwa członek informowany jest drogą email wraz z Uchwałą potwierdzającą przyjęcie.
 6. Każdy członek zobowiązany jest do płacenia składki członkowskiej.
 7. Składka płacona jest za rok kalendarzowy z góry, a jej wysokość naliczana od miesiąca przystąpienia do PTG.
 8. Każdy nowy członek płaci jednorazowe wpisowe, którego kwota ustalana jest indywidualnie.
 9. Osoba kontaktowa w sprawach członkowskich: Michał Osiej, michal.osiej@iptg.pl , tel. 509 38 48 58.