Postulaty PTG vs program Ministerstwa Rozwoju

Postulaty PTG vs program Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju opublikowało dzisiaj na swojej stronie internetowej więcej informacji nt. tarczy antykryzysowej. Wśród propozycji znalazło się kilka postulatów zgłoszonych przez PTG, takich jak:

– Prolongowanie płatności należności publicznoprawnych (PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek)
– Prolongowanie płatności należności za media (woda/energia).
– Państwo dołoży się do pensji pracowników firm w postoju. Firmom w postoju państwo pokryje blisko połowę wynagrodzeń i składki ZUS. / realizacja części postulatu
– Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.
– Przedłużenie terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT.
– Wydłużenie prawa do zasiłku opiekuńczego

Rozwiązania Tarczy Antykryzysowej przedstawione przez Ministerstwo Rozwoju:

– 500 000 mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, będzie mogło skorzystać z pożyczek w wysokości 5 tys. zł.
– Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.
– Dopłaty BGK do odsetek kredytów – z Funduszu Dopłat do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw .
– Firmy transportowe dostaną wsparcie ARP na refinansowanie umów leasingowych.
– Państwo dołoży się do pensji pracowników firm w postoju. Firmom w postoju państwo pokryje blisko połowę wynagrodzeń i składki ZUS.
– Rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia, wydłużymy prawo do zasiłku opiekuńczego.
– Zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych będą mogli skorzystać ze świadczenia miesięcznego w kwocie około 2 tys. zł. brutto.
– Firmy w kłopotach otrzymają wsparcie w utrzymaniu pracowników – państwo sfinansuje 40% ich płacy.
– Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z epidemią.
– 100 tys. MŚP dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł.
– Średnie i duże firmy dostaną wsparcie z funduszu PFR Inwestycje na podwyższenie kapitału lub finansowanie w postaci obligacji. Łączna wartość wsparcia to 6 mld zł.
– Przedsiębiorstwa dostaną pomoc z BGK w postaci dopłat do odsetek do kredytu.
– Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek.
– Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja.
– Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE.
– Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.
– Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – od 1 lipca 2020 r.
– Przesunięcie płatności za media.
– Ochrona konsumentów.
– Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich.
– Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.

Jak to będzie wyglądało w praktyce? Z czego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy?

Młoda mama zatrudniona na umowę zlecenie: 
– Wypłata świadczenia gwarantowanego
– Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
– Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT
– Wakacje kredytowe
– Opieka żłobkowa
– Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
– Przesunięcie płatności za media
– Jeśli jest twórcą – Wsparcie finansowe twórców i artystów
– Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek
– Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

Mała firma, np. restauracja:
– Pożyczka 5 000 zł dla mikrofirm ( z możliwością umorzenia)
– Możliwość odroczenia lub rozłożenie na raty składek ZUS
– Możliwość odroczenia płatności podatków PIT, CIT, VAT bez dodatkowych opłat
– Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych
– Możliwość świadczenia usług na dowóz
– Dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy
– Wakacje kredytowe
– Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
– Przesunięcie płatności za media
– Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców
– Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek
– Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

Średnia firma, np. palarnia kawy:
– Współfinansowanie przez państwo postojowego
– Rozszerzenie programu gwarancji de minimis BGK dla MŚP
– Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł
– Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE
– Dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy
– Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
– Przesunięcie płatności za media
– Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców
– Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek
– Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

Firma transportowa:
– Firma w problemach finansowych będzie miała możliwość refinansowania obecnych umów leasingowych wraz z wakacjami kredytowymi, polegającymi na odsunięciu czasowym płatności rat leasingowych
– Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku – branże szczególnie dotknięte kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. – w stosunku do 2019 r. – zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł
– Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
– Przesunięcie płatności za media
– Wyłączenie okresu oczekiwania na granicy z czasu pracy kierowców samochodów ciężarowych
– Wakacje kredytowe
– Wakacje od obowiązków administracyjnych
– Dofinansowanie zatrudnienia przez państwo
– Finansowanie postojowego
– Czasowe przywrócenie zaopatrzenia sklepów i handlu w niedzielę
– Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców
– Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek
– Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

Firma turystyczna:
– Wydłużenie do 180 dni terminu na rozwiązanie bądź odstąpienia od umowy o wycieczkę. – – – Po tym czasie klient otrzyma zwrot wpłat lub otrzyma vouchera do wykorzystania w przyszłości, w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć.
– Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku – branże szczególnie dotknięte kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. – w stosunku do 2019 r. – zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł
– Przesunięcie płatności za media
– Wakacje kredytowe
– Wakacje od obowiązków administracyjnych
– Dofinansowanie zatrudnienia przez państwo
– Finansowanie postojowego
– Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek
– Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

Duża firma, np. producent mebli:
– Większa dostępność kredytów – szybkie uruchomienie znaczących środków finansowych, które stanowić będą wsparcie dla sektora przedsiębiorstw. Wykorzystywane będą m.in. następujące instrumenty finansowe:
– Fundusz Gwarancji Płynnościowych dla firm większych z zabezpieczeniem do 80%, udzielanych przez system bankowy
– Program Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu PFR. Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł
– Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE
– Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – dopiero od 1 lipca 2020 r.
– Możliwość przesunięcia przez wójta / burmistrza / prezydenta miasta terminu na zapłacenie opłaty za użytkowanie wieczyste
– Uelastycznienie przepisów rynku pracy
– Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców
– Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek
– Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

Jeśli chcieliby Państwo podzielić się swoimi opiniami nt. powyżej opisanego programu, zapraszamy do kontaktu. 

źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-antykryzysowa-ma-ochronic-firmy-i-pracownikow-przed-skutkami-epidemii-koronawirusa