Agenda konferencji

Konferencja w Warszawie

10:00 – 10:15 Przywitanie.

10:15 – 11:00 Jakie zmiany w systemie podatkowym czekają przedsiębiorców w 2018 roku?

 • Kierunki działań ministerstwa finansów, planowane projekty nowych ustaw, uszczelnienie podatków, harmonogram zmian.
 • Co przyniesie JPK, STIR i split payment?
 • Dobre praktyki nabywców towarów w transakcjach krajowych w zakresie należytej staranności.
 • W jaki sposób tworzyć nowe prawo we współpracy z przedsiębiorcami?

Prelegenci:

 • Paweł Gruza, Wiceminister Finansów:
 • Tomasz Janik, Prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, Wiceprezes Decco S.A.
 • Sławomir Łuczak, SK&S Legal Sołtysińki, Kawcki, Szlęzak

Moderator:

 • Wojciech Dąbrowski, dziennikarz Polskiego Radia

11:00 – 11:30  Przerwa kawowa

11:30 – 12:15 Czy polska dyplomacja gospodarcza może być skutecznym wsparciem dla firm krajowych?

 • Największe wyzwania związane z budową polskiej dyplomacji gospodarczej.
 • PAIH – struktura, rola, działania i pomoc oferowana przedsiębiorcom.
 • Jak skutecznie wprowadzić polskie produkty na rynki zagraniczne?
 • Polska na tle geopolityki i trendów gospodarczych na przykładzie współpracy z rynkiem chińskim i rynkami innych krajów azjatyckich.

Prelegenci:

 • Tomasz Pisula, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
 • Artur Break, Ingenuity International Institute of Technology sp. z o.o.
 • Dariusz Sapiński, Prezes Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita

Moderator:

 • Marek Czerski, prezes KUKE w latach 2016-2017, członek PTG

12:15 – 13:15   Gdzie znaleźć polski kapitał?

 • Bariery w pozyskiwaniu kapitału.
 • Jakie warunki muszą spełniać MŚP, aby uzyskać finansowanie ARP.
 • Obligacje, pożyczki konwertowane a wejście na mały parkiet giełdowy.
 • Instrumenty finansowe dla MŚP.
 • Czy polski kapitał jest wystarczający?

Prelegenci:

 • Andrzej Kensbok, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu
 • Aleksander Mokrzycki, Członek Zarządu PFR Ventures
 • Ilona Wołyniec, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów PKO BP
 • Wojciech Strzałkowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładu Przemysłu Sklejek Biaform S.A.
 • Artur Granicki, Partner Zarządzający Snażyk Granicki

Moderator:

 • Elżbieta Jamrozy, Ingenuity International Institute of Technology Sp. z o.o.

13:15 Lunch