Author page: Maria Leśnik

Konsultacje w sprawie rezygnacji z sezonowych zmian czasu

Konsultacje w sprawie rezygnacji z sezonowych zmian czasu

We wrześniu 2018 r. Komisja Europejska przygotowała i przekazała państwom członkowskim projekt Dyrektywy COM/2018/639 w sprawie rezygnacji z sezonowych zmian czasu. Zakłada on przyjęcie stałego czasu przez cały rok przez każde z państw, jednak pozostawia dowolność w zakresie decyzji…