Tarcza Antykryzysowa 4.0

Tarcza Antykryzysowa 4.0

We wtorek, 23 czerwca, Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanychprzedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonympostępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwaną potocznie Tarczą 4.0.…

Read more

Objaśnienia prawne dot. świadczenia postojowego

Objaśnienia prawne dot. świadczenia postojowego

W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami, Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnień prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze świadczenia postojowego przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. Rzecznik otrzymał…

Read more