Brexit coraz bliżej

Brexit coraz bliżej

W czerwcu 2016 roku, w wyniku przeprowadzonego referendum, większość Brytyjczyków opowiedziało się za opuszczeniem Unii Europejskiej. 29 marca 2017 roku brytyjski rząd powiadomił Radę Europejską o zamiarze wystąpienia ze Wspólnoty. Tego samego dnia rozpoczęła się…

Read more