Silne rodziny to silna gospodarka

  Badania amerykańskie wskazują jednoznacznie, że dzieci wychowane w pełnych rodzinach biologicznych uzyskują lepsze wyniki edukacyjne oraz finansowe w porównaniu z dziećmi z pozostałych rodzin. Różnica ta wynosi ponad 20%. Z uwagi na poważne konsekwencje w dorosłym życiu…

Read more