Bal Przedsiębiorców Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Najciekawsze wydarzenie towarzyskie i biznesowe w Karnawale 2024

Bal Przedsiębiorców Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Najciekawsze wydarzenie towarzyskie i biznesowe w Karnawale 2024

Podczas drugiej edycji organizowanego przez PTG Balu bawić się będzie kilkuset przedsiębiorców, decydentów, przedstawicieli administracji państwowej, ekspertów oraz ludzi mediów. Wydarzenie odbędzie się 3 lutego 2024 r. w Hotelu Sheraton Grand Warsaw. Poza aspektem towarzyskim, Bal ma również wymiar niezwykle praktyczny – umożliwia nawiązywanie, budowanie i podtrzymanie relacji między światem mikro, małego i wielkiego biznesu, administracji centralnej i lokalnej, organizacji pozarządowych oraz innymi uczestnikami życia publicznego.

Ubiegłoroczny Bal PTG okazał się wielkim sukcesem frekwencyjnym, organizacyjnym i społecznościowym. Ponad 200 gości, w tym największych polskich przedsiębiorców, członków zarządów firm – właścicieli najbardziej rozpoznawalnych marek, uznanych ekspertów i naukowców z różnych dziedzin, dziennikarzy, dyplomatów i w ogóle całej tzw. warszawskiej socjety, doceniło ten zachwycający i niezapomniany wieczór. Poza znakomitą zabawą doszło do wielu konkretnych, często poufnych, rozmów biznesowych, które następnie zaowocowały wielkimi kontraktami i innymi znaczącymi projektami gospodarczymi. Pojawiły się także liczne koncepcje społeczne, charytatywne i edukacyjne, z których część doczekała się realizacji.

Podobnie, czyli w absolutnie wyjątkowym stylu i z niezwykłymi atrakcjami dla uczestników Balu będzie i tym razem. W pięknej sali, zlokalizowanego niedaleko parlamentu i siedziby Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, w samym centrum Warszawy, hotelu Sheraton Grand Warsaw ten wyjątkowy wieczór rozpocznie się o godzinie 19:00. Przewidziane są m. in.koncert na żywo zespołu Jose Torresa, uroczysty polonez, wręczenie nagród gospodarczych Azymuty PTG, aukcja charytatywna inaugurująca Fundusz Stypendialny PTG, wykwintna kolacja z wyjątkowymi daniami szefa kuchni Hotelu, a także całonocna zabawa taneczna prowadzona przez profesjonalnego wodzireja oraz pokaz i nauka tańców kubańskich.

Bal PTG to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie łączące najdostojniejszą tradycję szlachetnych bankietów organizowanych zazwyczaj przez oficjeli lub wiodących przedsiębiorców z nowoczesnym networkingiem, uprawianym jednak w klasycznym stylu czerpiącym z najlepszych wzorców dyplomacji biznesowej. Nic dziwnego, że spotkania takie sprzyjają zawieraniu nowych znajomości i zacieśnieniu zbudowanych (lub choćby zadzierzgniętych) już relacji. W kuluarach prowadzone są ważne, ciekawe, niekiedy nawet strategiczne z punktu widzenia gospodarki i polityki rozmowy. Biorą w nich udział niezwykli ludzi ze świata biznesu – prezesi i menedżerowie polskich i zagranicznych firm, w tym tych największych, zarówno prywatnych jak i państwowych (spółek skarbu państwa), przedstawiciele instytucji publicznych, przyjaciele i sympatycy Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.

Tradycyja bali przedsiębiorców sięga czasów rewolucji przemysłowej i wykształcenia się tej zwartej grupy społecznej. Jednak z ich rozkwitem mamy do czynienia na przełomie wieków XIX i XX, kiedy stały się regularnymi wydarzeniami organizowanymi w środowisku przedsiębiorców. Ich celem były spotkania osobiste, umożliwienie nawiązywania nowych kontaktów, wymianę doświadczeń i prognoz gospodarczo-politycznych. Bale przedsiębiorców były też często traktowane jako okazja do promowania swojej firmy, nawiązywania partnerstw, pozyskiwania nowych (kluczowych) klientów, a niekiedy także przyświecały im cele matrymonialne w ramach tej grupy społecznej.

Charakter balów przedsiębiorców mógł różnić się w zależności od regionu, branży oraz specyfiki danej społeczności. W miastach takich jak Nowy Jork, Londyn, Paryż, czy przedwojenna Warszawa bale największych przedsiębiorców były eleganckimi wydarzeniami, na które zapraszano wpływowych przedstawicieli biznesu, polityki i świata kulturalnego. Podczas nich eksponowano prestiż i sukces firm je współorganizujących oraz budowano własną reputację wśród elity. W trakcie bali przedsiębiorców często organizowano również uroczystości, takie jak przemówienia, prezentacje i wystawy. Towarzyszyła im atmosfera luksusu, elegancji oraz wyrafinowania. Wiele z tych wydarzeń miało również charakter charytatywny, gdzie zebrane środki były przeznaczane na cele dobroczynne.

Organizator Balu Przedsiębiorców, czyli Polskie Towarzystwo Gospodarcze, jest ogólnokrajowym reprezentatywnym związkiem pracodawców zrzeszającym krajowych przedsiębiorców. Wywodzimy się z budowanych oddolnie struktur przez mikro, mały i średni biznes. Swoją działalność ukierunkowujemy na tworzenie i wzmacnianie potencjału ekonomicznego państwa. Stawiamy na odpowiedzialną oraz konkurencyjną gospodarkę, w której pracodawca odgrywa szczególną rolę, będąc przy tym w pełni świadomym wynikających z niej wyjątkowych obowiązków wobec szeroko rozumianej wspólnoty.

Zapraszamy i czekamy z niecierpliwością na naszych Wspaniałych Gości. Dziennikarzy i pracowników mediów zachęcamy do kontaktu – odpowiemy na wszelkie pytania i przekażemy dodatkowe materiały informacyjne.