Bariery rozwojowe polskiego przemysłu

Bariery rozwojowe polskiego przemysłu

Wczoraj odbyło się spotkanie robocze członków Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, poświęcone barierom ograniczającym rozwój polskich przedsiębiorstw produkcyjnych. W spotkaniu uczestniczyli prezesi i członkowie zarządów firm produkcyjnych: Bartosz Sp. j. Bujwicki Sobiech, Biaform S.A., Chaber S.A., DECCO S.A., IWLF Labofarm, Polmet Sp. z o.o., SaMASZ Sp. z o.o., Soft Controls Sp. z o.o. Gościliśmy również Prezesa Ośrodka Analiz Cegielskiego oraz eksperta Centrum im. Adama Smitha. Spotkanie było treściwe i pełne ciekawych refleksji. Wydarzenie jest wstępem rozpoczynającym działania nad przygotowaniem raportu PTG poświęconego tym zagadnieniom. Poniżej przedstawiamy listę barier, które udało się zdiagnozować podczas tego spotkania.

PRAWO

 • Niestabilność prawa;
 • Niejasność i niespójność prawa;
 • Różne interpretacje tych samych przepisów przez różne organy administracji publicznej (certyfikacja)
 • Nieprzestrzeganie prawa przez administrację publiczną;
 • Przepisy UE, które premiują produkty firm zachodnich (przemysł farmaceutyczny), przepisy krajowe bardziej restrykcyjne niż unijne;
 • Ochrona gruntów rolnych (nawet nieuprawianych) uderza w przedsiębiorców, którzy chcą inwestować, to daje furtkę gminom do blokowania inwestycji;
 • Złe prawo budowlane, problem z uzyskaniem decyzji budowlanych;

RYNEK PRACY

 • Brak podaży wykwalifikowanych pracowników;
 • Praca jest mniej efektywna ze względu na konieczność wdrażania regulacji, przynajmniej 10% pracowników w firmie zajmuje się rozwiązywaniem problemów wytworzonych przez zbyt restrykcyjne prawo;

CERTYFIKACJA

 • Ogromne koszty certyfikacji wynoszące nawet 100.000 PLN w przypadku uzyskania certyfikatu dla jednego urządzenia;

PODATKI

 • Zbyt duże obciążenia podatkowe firm, które spłacają kredyty inwestycyjne;
 • Zbyt duże koszty pracy;
 • Brak troski ze strony administracji o stan finansów polskich firm;
 • Państwo pobiera podatki (CIT i VAT) od niezapłaconych faktur, w ten sposób to wierzyciel, a nie dłużnik jest represjonowany;
 • Nowy rząd wprowadził 10-12 nowych tytułów podatkowych;
 • Urzędnik nie powinien ingerować w klasyfikację kosztów;
 • Firmy z zagranicznym kapitałem unikają opodatkowania poprzez tworzenie fikcyjnych kosztów, co powoduje, że mamy do czynienia z nieuczciwą konkurencją, polskie firmy płacą kilkakrotnie wyższe podatki niż zagraniczni konkurenci;

WSPARCIE KAPITAŁOWE

 • Instytucje publiczne mają mniej preferencyjne warunki udzielania wsparcia dla polskich firm niż banki komercyjne;
 • Programy UE są tak pisane, że często trudno je wykorzystać na realne potrzeby inwestycyjne, często realizują one potrzeby inwestorów zagranicznych, którzy w ich pozyskiwaniu świetnie się odnajdują.

SĄDOWNICTWO

 • Sądy działają zbyt wolno, nieuczciwym kontrahentom opłaca się zwlekać z zapłatą należności, powoduje to ogromne zatory płatnicze (ustawa o zatorach płatniczych nic nie pomoże, póki się nie zreformuje sądownictwa);

BADANIA I ROZWÓJ

 • Dotacje na badania powinny być kierowane do przedsiębiorstw, a nie do ośrodków naukowych, w przeciwnym razie mamy do czynienia z realizacją grantów, które nie przynoszą żadnej wartości dodanej dla gospodarki.