Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gospodarczego w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo własności przemysłowej (nr UD 506 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów)

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gospodarczego w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo własności przemysłowej (nr UD 506 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów)

W nawiązaniu do udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości do konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo własności przemysłowej (nr UD 506 w Wykazie prac…

Read more