Edukacja

Standaryzacja pracy w obszarach biurowych – część II

Standaryzacja pracy w obszarach biurowych – część II

Tworzenie standardów pracy Praca standaryzowana nie polega na definiowaniu standardów dla każdej czynności wykonywanej w danym obszarze. Tego typu działanie jest niepraktyczne, a pracownicy postrzegają standaryzację pracy jako sposób restrykcyjnego kontrolowania osób zatrudnionych w firmie.…

Wielofunkcyjne zespoły obsługujące strumienie wartości

Wielofunkcyjne zespoły obsługujące strumienie wartości

Powód tworzenia wielofunkcyjnych zespołów obsługujących strumienie wartości: Wielofunkcyjne zespoły obsługujące strumienie wartości w przedsiębiorstwach nie funkcjonujących w kulturze Lean są powoływane w specyficznych sytuacjach ze względu na wykonanie procesów najczęściej drugoplanowych, które są realizowane jedynie okresowo.…

Organizowanie strumienia wartości

Organizowanie strumienia wartości

Czym jest strumień wartości? Strumień wartości jest definiowany jako „zbiór wszystkich dodających i niedodających wartości działań, które są niezbędne, aby produkt (lub usługa) przeszedł drogę od koncepcji do wprowadzenia na rynek (ten typ strumienia…