Edukacja

Organizowanie strumienia wartości

Organizowanie strumienia wartości

Czym jest strumień wartości? Strumień wartości jest definiowany jako „zbiór wszystkich dodających i niedodających wartości działań, które są niezbędne, aby produkt (lub usługa) przeszedł drogę od koncepcji do wprowadzenia na rynek (ten typ strumienia…