Sektor publiczny

PTG o split payment

PTG o split payment

Obecnie w procesie legislacyjnym procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych usług. Zakłada on m.in. wprowadzenie tzw. Split payment czyli podzielonej płatności. Jak czytamy w projekcie ustawy: Głównym założeniem…

Powszechny samorząd gospodarczy

Powszechny samorząd gospodarczy

W ostatnim czasie w mediach pojawiła się informacja o przygotowywanym przez Ministerstwo Rozwoju projekcie ustawy o „powszechnym samorządzie gospodarczym”. Według jego zapisów – każda firma, niezależnie od wielkości, ma przystąpić do samorządu. Obecnie jedynie ok. 4% polskich…