Z życia PTG

Walne Zgromadzenie A.D. 2019

Walne Zgromadzenie A.D. 2019

W dniu 22 marca 2019 roku, w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzanie członków Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Jego najważniejszym punktem był wybór nowych władz stowarzyszenia. Przedstawiamy nowy skład Rady Generalnej i Zarządu PTG. Nowy…