Co nastroje przedsiębiorców mówią o gospodarce?

Co nastroje przedsiębiorców mówią o gospodarce?

Badania prowadzone wśród przedsiębiorców, polegające na zebraniu ich ocen bieżącego stanu gospodarki oraz prognoz dotyczących jej rozwoju, najczęściej w perspektywie krótkoterminowej, są powszechnie traktowane jako barometr kondycji ekonomii danego państwa. Odzwierciedlają one poziom wiary i zaufania (lub ich braku) przedstawicieli biznesu wobec sytuacji gospodarczej w ogóle. Taka miara sentymentu ma głęboki sens, ponieważ przedsiębiorcy są grupą, która z reguły niezwykle trafnie odczytuje sygnały wysyłane przez tak złożony organizm, jakim bez wątpienia jest gospodarka. 

Kiedy przedsiębiorcy są pełni optymizmu i widzą perspektywy wzrostu dla swoich firm, jest to zwykle (chociaż nie zawsze!) “oznaką zdrowia” gospodarki. Pozytywne nastroje przedsiębiorców często przekładają się na ich zwiększoną skłonność do inwestycji, tworzenia nowych miejsc pracy i uruchamiania oraz rozwoju nowych projektów. Z drugiej strony, jeśli przedsiębiorcy wykazują oznaki zaniepokojenia, może to sygnalizować niestabilność w gospodarce. Biznes jest wrażliwy na zmienne, niepewne warunki, takie jak zmiany polityczne, regulacje, czy globalne kryzysy ekonomiczne. Niepewność ta może prowadzić do odraczania lub rezygnacji z nowych przedsięwzięć, co przekłada się z kolei na dekoniunkturę w całej gospodarce.

Wyniki badania sentymentu przedsiębiorców wskazują pośrednio na to, czego możemy się  spodziewać w najbliższym czasie. Czy czeka nas raczej okres intensywnego inwestowania w innowacje, badania i rozwój oraz nową produkcję (optymizm), czy może czas unikania ryzyka, kumulacji oszczędności i zaciskania pasa (pesymizm). Stąd też firmy analityczne i zajmujące się modelowaniem procesów gospodarczych (w tym tworzeniem profesjonalnych prognoz) biorą pod uwagę nastroje przedsiębiorców, uwzględniając je w swoich obliczeniach obok twardych danych typu wskaźniki makroekonomiczne.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze również aktywnie bada i prowadzi monitoring nastrojów swoich przedsiębiorców, aby mieć możliwie wnikliwy wgląd w całokształt zmian zachodzących w gospodarce naszego kraju, a tym samym jeszcze skuteczniej wspomagać swoich Członków. Przy tej okazji dziękujemy przedsiębiorcom PTG za pomoc w realizowanych przez nas projektach badawczych.