Członek PTG przewodniczącym ławników Sądu Najwyższego

Członek PTG przewodniczącym ławników Sądu Najwyższego

Aleksander Popończyk, członek PTG został zaprzysiężony jako przewodniczący ławników Sądu Najwyższego.

W czwartek ślubowanie złożyło 30 ławników Sądu Najwyższego spośród 32 wybranych przez Senat. Ławników do SN wybrał Senat w głosowaniach jawnych. Aleksander Popończyk został wybrany z rekomendacji Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Kandydatów mogły zgłaszać stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem partii politycznych, a także co najmniej 100 obywateli mających czynne prawo wyborcze. Udział ławników w orzekaniu przez Sąd Najwyższy oraz ich wybór przez Senat wynikał z ustawy o SN obowiązującej od 3 kwietnia ub.r. Ławnicy uczestniczą w rozpoznawaniu przez SN skarg nadzwyczajnych oraz w rozprawach dyscyplinarnych m.in. sędziów.