Katowice europejskim centrum gospodarczym

Katowice europejskim centrum gospodarczym

Europejski Kongres Gospodarczy to jedno z ważniejszych wydarzeń biznesowych w Europie Centralnej. Co roku, w Katowicach,  spotykają się przedstawiciele wielu krajów z różnych dziedzin gospodarki, m.in. nauki, ekonomii, biznesu, polityki. To trzydniowy cykl spotkań i debat, który ma służyć nawiązywaniu kontaktów i integracji przedsiębiorców w Europie, a także podniesieniu świadomości o wspólnocie europejskiej i jej rynku gospodarczym.

W dniach 10-12 maja odbył się IX Europejski Kongres Gospodarczy, który zgromadził ponad 8 tysięcy uczestników. Główną  tematyką tegorocznego spotkania były m.in.: energetyka, przemysł, klimat, rynek zdrowia, cyberbezpieczeństwo, globalna ekspansja i start-upy.

Jednym z tematów poruszanych na Kongresie była sytuacja w polskich szpitalach. Zakres usług świadczonych pacjentom przez miejscowe szpitale i poradnie przyszpitalne powinien być większy niż dotychczas.  Kongres był okazją do kontynuacji rozmów na tematy poruszane podczas II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, który miał miejsce w Katowicach 2 miesiące wcześniej.
– Pacjent czuje się bezpiecznie w swoim mieście, jeśli wie, że na miejscu ma szpital i zespół poradni specjalistycznych. To ważne, szczególnie w kontekście społeczeństwa, które się starzeje. – mówił Mariusz Wołosz, wiceprezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.
Uczestnicy spotkania usłyszeli m.in. o prawnych i ekonomicznych aspektach funkcjonowania szpitali, restrukturyzacji szpitala i odtwarzaniu infrastruktury budowlano-technicznej szpitali, co jak się okazało, nie jest tylko problemem polskich placówek. Co jest tego przyczyną? Przede wszystkim brak dofinansowań. To za sprawą modyfikacji wyceny świadczeń kontraktowanych przez NFZ. Nadchodzą kolejne zmiany idące w kierunku realokacji środków wydawanych na leczenie (tj. zarówno podwyżek jak i obniżek taryf).  W Polsce jest 800 szpitali, w których znajduje się ok. 220 tysięcy łóżek. Placówki czekają na restrukturyzację, na którą wpływ ma wiele czynników, m.in. demografia czy zmiana wymogów.
Nie mówiono jednak tylko o problemach, ale również o tym jak można je rozwiązać. Technologia znacznie ruszyła do przodu i trzeba wykorzystać ją na rynku medycznym, aby usługi świadczone pacjentom były jak najlepsze. Podczas Kongresu został rozstrzygnięty konkurs na najlepsze Start-upy. Wśród zwycięskich pomysłów pojawiło się urządzenie do treningu chirurgii laparoskopowej.

W centrum życia gospodarczego znajduje się człowiek. To on musi dostosować swoje umiejętności i wymagania do obecnego rynku pracy. Społeczeństwo ma wobec gospodarki oczekiwania, które szybko ulegają zmianom, m.in. relacje między pracownikiem a pracodawcą. Na rynek pracy wchodzą nowe pokolenia X, Y i Z – jak sobie poradzą? Niestety, zauważalny jest problem z odnalezieniem się młodych ludzi na rynku pracy. Wynika to z braku płynnego przejścia z systemu naukowego do świata biznesu. Pracodawcy oczekują zmian w krajowych systemach edukacji, które pomogą walczyć z tym problemem i umożliwią pozyskanie dobrych pracowników.

Wiadomo nie od dziś, że gospodarka każdego kraju opiera się na skomplikowanych systemach teleinformatycznych.
– Postawiona dzisiaj diagnoza na temat Przemysłu 4.0 w Polsce i Europie brzmi tak, że niemal wszędzie coś się w tym zakresie zaczyna dziać, prowadzony jest szereg różnych inicjatyw. W Polsce mamy natomiast pewien problem definicyjny, polegający na tym, że mówimy o ucyfrowieniu, a de facto mamy na myśli informatyzację – mówi Józef Sulwiński, dyrektor w Dziale Doradztwa Biznesowego EY. Systemy teleinformatyczne mają przede wszystkim usprawnić pracę przedsiębiorstw i ograniczyć koszta prowadzenia działalności. Do udoskonalenia systemów potrzeba wykwalifikowanych inżynierów z dziedziny informatycznej, którzy są dostępni na rynku pracy, trzeba tylko wykorzystać ich potencjał i zaangażowanie. Strach budzą również awarie, utrata zebranych danych, a nawet kradzieże. Świat jest uzależniony od Internetu, a ataki w cyberprzestrzeni są coraz powszechniejsze. – Z naszego punktu widzenia od budżetu ważniejsze jest gromadzenie i zarządzanie talentami. Mamy wielu zdolnych inżynierów, pracujących dla zagranicznych korporacji, ale nie stworzyliśmy systemu, silnego przemysłu w zakresie cyberbezpieczeństwa. Stworzenie go, to wyzwanie na najbliższe lata – mówił na Kongresie Nikodem Bończa Tomaszewski, prezes zarządu spółki Exatel.

Podczas Kongresu w Katowicach odbyła się również IV edycja Forum Współpracy Gospodarczej Afryki i Europy Centralnej. Przedstawiono  bilans dotychczasowych osiągnięć, przykłady udanych biznesowych strategii na kontynencie oraz przyczyny niepowodzeń. Zastanawiano się również, co mogą zaoferować środkowoeuropejskie firmy, a jakie są oczekiwania afrykańskich partnerów? Wiemy, że Europa i Afryka powinny łączyć siły przy inwestycjach i stworzyć relacje partnerskie, co dałoby korzyści obustronne.
Jest  to dobra okazja dla Polski do zdobycia partnerów w krajach afrykańskich. Przed Kongresem, dn. 9 maja w siedzibie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu odbyło się seminarium dotyczące możliwości inwestycyjno-handlowych Wybrzeża Kości Słoniowej. Przedstawiono tam projekty, dotyczące m.in. budowy lokalnej infrastruktury, w których będą mogły uczestniczyć polskie przedsiębiorstwa. Współpraca z Wybrzeżem Kości Słoniowej pozwoli jeszcze bardziej otworzyć się na polsko-afrykańską współpracę.

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego pojawiły się również pytania, dotyczące problemów polskiego rynku energetyki. Są w Polsce regiony węglowe, które przechodzą teraz transformację gospodarczą i społeczną.

Z optymizmem patrzę na tę inicjatywę. Daje ona szansę na znalezienie miejsca dla technologii opartych na węglu w miksie energetycznym i w gospodarkach państw UE. W Polsce pracujemy nad wdrożeniem nowych technologii wykorzystania węgla, czego dowodem jest umowa Tauronu i Grupy Azoty ws. budowy instalacji zgazowania węgla. Inny innowacyjny projekt to przedeksploatacyjne wydobycie metanu z pokładów węgla kamiennego – mówił Michał Kurtyka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

Temat ten związany był również z elekromobilnością i globalną polityką klimatyczną.
– Niewątpliwą korzyścią z elektromobilności jest czyste powietrze. Pojazd elektryczny bezpośrednio nie emituje szkodliwych substancji, co jest nie bez znaczenia w miastach takich, jak Warszawa, w których nawet 60 proc. zanieczyszczeń pochodzi z transportu – mówił Kurtyka. – Co roku z Polski wyjeżdżają dziesiątki miliardów euro wydawanych na zakup ropy naftowej, więc zastąpienie jej przez wytwarzaną lokalnie energię elektryczną to ważny argument z punktu widzenia gospodarki.

Wielokrotnie podkreślone zostało, że rząd polski wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom i gospodarka naszego kraju nabiera rozpędu. Pojawiają się pomysły, inicjatywy, które świadczą o tym, że jest to ważny aspekt w działaniach rządu.