Fotorelacja – Śniadanie biznesowe PTG

Fotorelacja – Śniadanie biznesowe PTG

Odbudowa Ukrainy szansą dla polskiego biznesu. Ponad 70 przedsiębiorców wzięło udział w spotkaniu z prelegentami:

Wiceministrem Obrony Narodowej Marcinem Ociepą
Prezesem Polska Agencja Inwestycji i Handlu – PAIH Pawłem Kurtaszem
Wiceprezesem Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Łukaszem Gałczyńskim

Dziękujemy za udział w tym wydarzeniu i zapraszamy na następne!
Spotkanie dofinansowane ze środków Fundacji ARP.

Fot. Monika Replin