Fotorelacja z kolacji biznesowej Polskiego Towarzystwa Gospodarczego w Białymstoku – 22.05.2024

Fotorelacja z kolacji biznesowej Polskiego Towarzystwa Gospodarczego w Białymstoku – 22.05.2024

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z kolacji biznesowej PTG w Białymstoku. Wydarzenie zgromadziło elity biznesowe z różnych sektorów gospodarki. Atmosfera była pełna entuzjazmu i profesjonalizmu, sprzyjająca nawiązywaniu kontaktów oraz wymianie doświadczeń. Uczestnicy mieli okazję do wymiany poglądów i planów na przyszłość oraz skutecznego networkingu . Wśród gości można było zauważyć wybitnych przedstawicieli biznesu oraz lokalnych liderów społeczności. Fotografie z wydarzenia oddają energię i dynamikę spotkania, podkreślając znaczenie współpracy i budowania relacji w biznesie. Kolacja biznesowa Polskiego Towarzystwa Gospodarczego w Białymstoku stanowiła istotne wydarzenie dla lokalnej społeczności przedsiębiorców, podkreślając silne powiązania oraz potencjał rozwoju gospodarczego regionu.

Autor zdjęć: Paweł Ławreszuk (www.lawreszuk.eu)