Fotorelacja z kolacji biznesowej Polskiego Towarzystwa Gospodarczego w Poznaniu. Partner wydarzenia: Bank Gospodarstwa Krajowego

Fotorelacja z kolacji biznesowej Polskiego Towarzystwa Gospodarczego w Poznaniu. Partner wydarzenia: Bank Gospodarstwa Krajowego

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z kolacji biznesowej PTG w Poznaniu. Wydarzenie zgromadziło elity biznesowe z różnych sektorów gospodarki. Atmosfera była pełna entuzjazmu i profesjonalizmu, sprzyjająca nawiązywaniu kontaktów oraz wymianie doświadczeń. Uczestnicy mieli okazję do wymiany poglądów i planów na przyszłość oraz skutecznego networkingu . Wśród gości można było zauważyć wybitnych przedstawicieli biznesu oraz lokalnych liderów społeczności. Fotografie z wydarzenia oddają energię i dynamikę spotkania, podkreślając znaczenie współpracy i budowania relacji w biznesie. Kolacja biznesowa Polskiego Towarzystwa Gospodarczego w Poznaniu stanowiła istotne wydarzenie dla lokalnej społeczności przedsiębiorców, podkreślając silne powiązania oraz potencjał rozwoju gospodarczego regionu.

Partnerem spotkania był BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego

Autor zdjęć: Michał Osiej