Fundusz Stypendialny PTG. Przyszłościowa inicjatywa edukacyjno-rozwojowa ogólnopolskiego związku pracodawców

Fundusz Stypendialny PTG. Przyszłościowa inicjatywa edukacyjno-rozwojowa ogólnopolskiego związku pracodawców

Z początkiem 2024 r. Polskie Towarzystwo Gospodarcze uruchamia nowatorski program stypendialny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych, wykazujących szczególne zainteresowanie szerokim spektrum zjawisk biznesowych i ekonomicznych. W ramach podejmowanych działań, poza wsparciem finansowym, Fundusz organizował będzie wyjazdy zagraniczne dla swoich stypendystów m. in. do ośrodków innowacyjności (np. Doliny Krzemowej) oraz wartościowe staże i praktyki zawodowe.

Pomysł powołania Funduszu Stypendialnego pojawił się już w ubiegłym roku, w trakcie którego Polskie Towarzystwo Gospodarcze zaangażowane było w liczne projekty o charakterze popularyzatorskim i edukacyjnym. Wśród takich inicjatyw znalazły się specjalne lekcje i wykłady o gospodarce dla uczącej się młodzieży, spotkania z przedsiębiorcami, ekspertami oraz najbardziej znanymi ludźmi mediów. Ogromna frekwencja i zainteresowanie uczestników sprawiły, że zapadła decyzja o poszerzeniu zakresu działań w tym wymiarze i znalezieniu dla nich wspólnego mianownika.  

Uroczystą okazją do inauguracji Funduszu jest karnawałowy Bal Przedsiębiorców PTG, organizowany w hotelu Sheraton Grand Warsaw 3 lutego w Warszawie. Podczas tego wydarzenia zawsze odbywają się  licytacje na ważne społecznie cele charytatywne. Tym razem ich beneficjentem będzie właśnie Fundusz Stypendialny PTG, z którego finansowane będą szeroko rozumiane projekty edukacyjne dla młodzieży w zakresie przedsiębiorczości. Część środków przeznaczona zostanie również na nagrody w konkursach gospodarczych dla studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych, a także na stypendium dla laureata konkursu organizowanego przez Queen Hedvig Academy – oficjalnego partnera Funduszu.

Wśród fundatorów znajdą się przedsiębiorcy – członkowie i sympatycy Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, zaprzyjaźnieni inwestorzy, a w jakimś zakresie również podmioty publiczne i pozarządowe oraz inne organizacje.  Podczas Balu PTG odbędzie się aukcja rozmaitych interesujących oraz wartościowych przedmiotów, w tym koszulki klubu piłkarskiego Barcelona należącej do Roberta Lewandowskiego z jego własnoręcznym podpisem.

Twórca Funduszu Stypendialnego – Polskie Towarzystwo Gospodarcze – jest ogólnokrajowym reprezentatywnym związkiem pracodawców zrzeszającym krajowych przedsiębiorców. Wywodzimy się z budowanych oddolnie struktur przez mikro, mały i średni biznes. Swoją działalność ukierunkowujemy na tworzenie i wzmacnianie potencjału ekonomicznego państwa. Stawiamy na odpowiedzialną oraz konkurencyjną gospodarkę, w której pracodawca odgrywa szczególną rolę, będąc przy tym w pełni świadomym wynikających z niej wyjątkowych obowiązków wobec szeroko rozumianej wspólnoty. 

Wiadomości o bieżącej działalności Funduszu oraz planowanych projektach pojawiać się będą regularnie na stronie https:///iptg.pl/fundusz,w mediach społecznościowych PTG oraz informacjach prasowych.