Fundusze UE na projekty rozwojowe przedsiębiorstw w 2019 r.

Fundusze UE na projekty rozwojowe przedsiębiorstw w 2019 r.

Z końcem listopada został opublikowany harmonogram konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W 27 konkursach planowane jest rozdysponowanie ponad 6,1 mld PLN bezzwrotnego finansowania. Poniżej krótki przegląd największych i najpopularniejszych konkursów.

DOTACJE NA BADANIA I ROZWÓJ

Dofinansowanie kosztów zaprojektowania, przetestowania oraz przygotowania do wdrożenia nowych produktów, usług oraz usprawnień w procesach produkcyjnych (dofinansowanie od 40 do 80% w zależności od rodzaju prac oraz wielkości przedsiębiorstwa. Uwaga: projekty z województwa mazowieckiego są wykluczone z możliwości aplikowania).

Wybrane konkursy:

  • Szybka Ścieżka: konkurs ogólnotematyczny (wszystkie branże) – termin naboru I: 1 kwietnia – 1 lipca 2019 (budżet: 1 050 mln PLN) – termin naboru II: 16 września – 16 grudnia 2019 (budżet: 1 100 mln PLN);
  • GAMEINN: konkurs dedykowany dla sektora producentów gier- termin naboru: 15 marca – 14 czerwca 2019 (budżet: ok. 100 mln PLN);
  • INNOSTAL: konkurs dedykowany dla sektora hutniczego- termin naboru: 15 maja – 18 sierpnia 2019 (budżet: ok. 190 mln PLN);
  • Projekty aplikacyjne: konkurs wyłącznie dla konsorcjów naukowo-przemysłowych – termin naboru: 4 marca – 30 kwietnia 2019 (budżet: 140 mln PLN).

 

DOTACJE NA INWESTYCJE

Dofinansowanie kosztów nabycia lub wytworzenia środków trwałych niezbędnych do opracowywania lub komercjalizacji innowacji (dofinansowanie od 8% do 70% w zależności od lokalizacji inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa).

Wybrane konkursy:

  • Utworzenie infrastruktury B+R (Działanie 2.1) – termin naboru: 11 marca – 30 kwietnia 2019 (budżet: 400 mln PLN);
  • Badania na rynek (Poddziałanie 3.2.1): konkurs tylko dla małych i średnich firm- termin naboru: 25 marca – 8 maja 2019 (budżet: 1 500 mln PLN) – termin naboru: 1 października – 31 października 2019 (budżet: nieustalony);
  • Kredyt technologiczny (Poddziałanie 3.2.2): konkurs tylko dla małych i średnich firm- termin naboru: do 26 kwietnia 2019 (kontynuacja naboru rozpoczętego w 2018, budżet 350 mln PLN).

 

Szczegóły na temat nowości w harmonogramie konkursów 2019 r. są dostępne na stronach serwisu Programu Inteligentny Rozwój.

 

Materiał przygotowany przez SAS Advisors. Profesjonalne doradztwo w zakresie Funduszy UE.