Gotówka prawem, nie przywilejem – mocny przekaz Polskiego Towarzystwa Gospodarczego podczas Forum Suwerenności Monetarnej

Gotówka prawem, nie przywilejem – mocny przekaz Polskiego Towarzystwa Gospodarczego podczas Forum Suwerenności Monetarnej

Zwolennicy obrotu gotówkowego oraz zachowania złotówki jako waluty narodowej spotkają się na specjalnej konferencji 28 marca w Hotelu Marriott w Warszawie. Poruszony ma być również temat bezpieczeństwa systemu finansowego na przykładzie Ukrainy. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, a wezmą w nim udział przedstawiciele instytucji centralnych, przedsiębiorców oraz środowiska akademickiego.

  • Forum Suwerenności Monetarnej poświęcone będzie roli gotówki oraz waluty narodowej dla suwerenności państwa i niezależności obywatela.
  • Wiceprezes Narodowego Banku Ukrainy opowie jak poradził sobie jego kraj podczas paraliżu płatności bezgotówkowych w czasie wojny.
  • Pojawią się tematy cyberbezpieczeństwa, szarej strefy w gospodarce, wolności osobistej oraz geopolityki w kontekście wprowadzania euro.

W coraz bardziej oficjalnie bezgotówkowym świecie, w którym niektóre państwa określają daty całkowitej rezygnacji z pieniądza papierowego, Forum Suwerenności Monetarnej jest wydarzeniem mocno nietypowym. Co prawda zwolennicy hasła “cash is king” są bardzo aktywni w internecie, a nawet organizują własne spotkania, to jednak prawie się nie zdarza, aby głos wspierający gotówkę rozbrzmiewał tak głośno i wyraźnie, na tak wysokim szczeblu oraz wśród tak ważnego audytorium.

Konferencja realizowana jest we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach projektu edukacyjnego. Wśród patronów znajdują m. in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości a także Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji i Nauki, a Partnerem jest PKO Bank Polski.

Podczas Forum Suwerenności Monetarnej dojdzie również zapewne do ożywionej dyskusji przeciwników rezygnacji ze złotówki z entuzjastami waluty Unii Europejskiej. Uaktywnią się także specjaliści od cyberbezpieczeństwa, którzy tłumaczyć będą w jaki sposób chronić teleinformatyczną infrastrukturę finansową państwa. Nie zabraknie również odniesień do wojny na Ukrainie w kontekście funkcjonowania tamtejszego społeczeństwa, w którym płatności gotówkowe są często jedyną opcją, w związku z częstymi przerwami w dostawach prądu oraz fizycznymi uszkodzeniami urządzeń łączności.

Generalnie wydarzenie składać się będzie z trzech głównych paneli, które wyznaczą ramy debaty. W pierwszym mowa będzie o roli gotówki w stabilizacji obrotu gospodarczego. Drugi poświęcony będzie dylematowi złoty czy euro oraz własnej walucie jako elementowi suwerenności narodowej. W trzecim pojawi się zagadnienie bezpieczeństwa monetarnego kraju właśnie na przykładzie przypadku Ukrainy.

Forum już teraz jest szeroko komentowane w mediach społecznościowych, gdzie zwraca się uwagę na próbę przełamania dotychczasowej narracji, w której zarówno obrót bezgotówkowy, jak i bezalternatywność dla przyjęcia waluty euro, to coś całkowicie oczywistego. Tymczasem w oficjalnym stanowisku organizatorów – Polskiego Towarzystwa Gospodarczego (PTG) – możemy przeczytać, że “pieniądz gotówkowy jest powszechnie akceptowanym środkiem płatniczym przyjmowanym w zamian za towary i usługi. Mimo coraz większej cyfryzacji w dziedzinie instrumentów płatniczych oraz korzystania z obrotu bezgotówkowego, wielu klientów wciąż preferuje gotówkę. Obecnie w obliczu pandemii i konfliktu na Ukrainie zauważa się, jak gotówka może wpływać na bezpieczeństwo państwa i jego stabilność”.

Internauci dostrzegają też wielogłos wśród władz i przedstawicieli instytucji państwa w sprawie wsparcia dla obrotu gotówkowego oraz zachowania złotówki jako waluty narodowej. Na pewno nie jest tak, jak w innych krajach unijnych, że establishment mówi tu całkowicie jednym głosem wbrew niekiedy znacznej części społeczeństwa. Ponadto uwypuklany jest temat pieniądza papierowego w relacji do zachowania indywidualnego bezpieczeństwa finansowego. “Dlatego stoimy na stanowisku, że obrót gotówkowy pozwala zachować niezależność nie tylko od możliwych awarii systemów informatycznych i bankowych, ale także pozwala na autonomię bytową w wymiarze osobistym“ – zaznacza PTG w swoim stanowisku.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze jest związkiem pracodawców ukierunkowanym na uwolnienie potencjału biznesowego oraz patriotyzmu gospodarczego kraju. Organizacja propaguje budowanie wspólnoty i prowadzenie odpowiedzialnego biznesu w oparciu o wartości, które mają być gwarancją osobistego i zawodowego sukcesu. Celem istniejącego od 2016 roku PTG jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Konferencja Forum Suwerenności Monetarnej odbędzie się 28 marca w sali balowej Hotelu Marriott w Warszawie. Oficjalne rozpoczęcie przewidziane jest na godzinę 10:00. Szczegółowa agenda oraz możliwość rejestracji on-line dostępne są pod adresem https://fsm.iptg.pl.