Internacjonalizacja MŚP – konkurs PARP

Internacjonalizacja MŚP – konkurs PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje konkurs „Internacjonalizacja MŚP”, realizowany w ramach środków unijnych przypisanych do programu „Polska wschodnia”.

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE: 800 000 zł

  • WKŁAD WŁASNY: minimum 15%
  • MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Polska Wschodnia
  • ZASIĘG TERYTORIALNY PROJEKTU: Polska Wschodnia
  • DLA KOGO: MŚP

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • nabycie środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie oraz posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Terminy zgłoszeń w ramach konkursu są prowadzone w rundach. Aktualnie trwa runda II, która rozpoczęła się 7 maja i potrwa do 15 lipca 2019 r., III runda rozpocznie się 16 lipca i potrwa do 3 września 2019 r. Wniosek można wypełnić w dogodnym dla siebie terminie.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp#dokumenty