Interwencja ws. ustawy o podatku akcyzowym

Interwencja ws. ustawy o podatku akcyzowym

Dnia 16 lutego 2021 roku Polskie Towarzystwo Gospodarcze wysłało do Ministerstwa Finansów list interwencyjny w sprawie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

W szczególności  –  zwracamy uwagę, iż:

  • Według naszej najlepszej wiedzy, Ministerstwo Finansów bazuje na błędnych założeniach w zakresie skutków procedowanej nowelizacji. W szczególności z wypowiedzi przedstawicieli Resortu podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych i Budżetu w dniu 11 lutego 2021 r. (pierwsze czytanie Pakietu Akcyzowego) wynika, iż osoby te zakładają iż przemieszczenia surowca tytoniowego w ramach transakcji realizowanych przez tzw. organizacje producentów będą monitorowane w ramach systemu SENT.  Przedstawiciele MF starają się wywieźć taki skutek z warunku, iż organizacja producentów ma być podatnikiem VAT.
  • Jest to błędne założenie. Niezależnie od statusu jako podatnika VAT, zarówno sama organizacja producentów, ale przede wszystkim poszczególni jej członkowie (producenci rolni) będą mogli „legalnie” dokonywać NIEMONITOROWANYCH systemem SENT przemieszczeń suszu tytoniowego, nie tylko po terenie kraju, ale również w ramach dostaw do innych krajów UE.
  • Wynika to z faktu, iż działalność producentów zrzeszonych w „organizacji producentów” może być przez takie osoby traktowana jako niestanowiąca elementu działalności gospodarczej w rozumieniu Prawa przedsiębiorców, a tym samym związane z nią przemieszczenia w ogóle nie będą podlegać zgłoszeniom w ramach systemu SENT.
  • Jako potwierdzenie –  poniżej zamieszczamy stanowisko Resortu Finansów (Dep. Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej), które w analogicznej sprawie dotyczącej dostaw paliw do podmiotów posiadających status podatników VAT, ale jednocześnie prowadzących działalność rolniczą  –  potwierdza możliwość dostaw do takich podmiotów NIEMONITOROWANYCH w ramach systemu SENT.
  • Poniższe pismo dotyczy co prawda paliw ciekłych – niemniej jego istota może być odnoszona również do sektora surowca tytoniowego, bowiem potwierdza iż status podmiotu jako podatnika VAT nie wyłącza możliwość traktowania go jako podmiotu lub osoby nie-prowadzącej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy SENT, przez co przemieszczenia „do” lub „od” takiej osoby lub podmioty mogą być wyłączone z zakresu raportowania SENT!