Jak powinien wyglądać rynek pracy w Polsce? – Debata publiczna organizowana przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze

Jak powinien wyglądać rynek pracy w Polsce? – Debata publiczna organizowana przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze

Już 5 lipca o wyzwaniach, wizjach i konkretnych propozycjach dotyczących polityki zatrudnienia rozmawiać będą przedstawiciele rządu, opozycji, związków zawodowych, przedsiębiorców oraz eksperci. To kolejne wydarzenie z cyklu Deklaracja Gospodarcza, w którym aktywni uczestnicy życia publicznego otrzymują możliwość zaprezentowania, a następnie wzajemnego skonfrontowania swoich poglądów.

  • Jak zmienić polski model zatrudnienia wciąż bazujący na taniej sile roboczej a zarazem na wysokich obciążeniach pracodawcy? 
  • Czy pomimo niskiego bezrobocia i silnej presji płacowej rynek pracownika jest faktem w skali całej gospodarki? 
  • Co ma do zaoferowania rząd a co opozycja młodym ludziom wkraczającym dopiero w wiek produkcyjny?
  • Czy wzrost płacy minimalnej i składek na ubezpieczenia społeczne oznacza renesans umów o dzieło i kontraktów B2B w 2024?
  • Sztuczna inteligencja a sprawa polska. Przyszłość krajowego rynku pracy w obliczu rewolucji nowych technologii.

Polski rynek pracy jest bardzo złożony. Z jednej strony jego konkurencyjność wobec krajów rozwiniętych opiera się na relatywnie taniej sile roboczej. Z drugiej – skomplikowanie i sztywność przepisów zniechęca wielu pracodawców do oferowania, wydawałoby się, że najbardziej oczywistej formy zatrudnienia, czyli umowy o pracę. Chociaż mówi się o rynku pracownika i niedoborze zatrudnionych w wielu dziedzinach gospodarki oraz o silnej presji płacowej, to siła nabywcza wynagrodzeń maleje. Płace przegrywają z inflacją, a przez to tym bardziej chętnych do pracy brak.

Do wyżej wymienionych czynników dodać można problemy młodych, zaczynających dopiero karierę zawodową, ludzi ze znalezieniem ambitnego zajęcia, które pozwoli utrzymać im się w wielkim mieście, do którego z kolei zmuszeni byli wyjechać właśnie za pracą. Wspomnieć wypada również o politycznie uwikłanym ruchu związkowym, chociaż stopień przynależności do organizacji pracowniczych na tle Europy Zachodniej jest bardzo niski. Albo o wysokim wzroście nominalnym płacy minimalnej i składek na ubezpieczenia społeczne, przy wciąż niskich wspomnianych płacach realnych i pogarszającej się jakości usług sfery publicznej. 

A to tylko część problemów, przed którymi stają politycy, przedsiębiorcy, ale przede wszystkim zdecydowana większość pracowników, obecnych i przyszłych. Tymczasem na horyzoncie widać cień, a na plecach czuć oddech tzw. generatywnej sztucznej inteligencji, która już teraz zmienia rynek pracy, a konsekwencje jej implementacji w coraz większej liczbie zawodów są trudne do przewidzenia i to w perspektywie najbliższej przyszłości.

Dlatego warto postawić sobie pytanie: jak powinien wyglądać rynek pracy w Polsce? Jakie pomysły i propozycje ma rząd, a jakie opozycja. Jak problem widzą przedsiębiorcy, w tym ci najbardziej innowacyjni (startupowi), jak związki zawodowe, a jak analitycy. Ten właśnie główny cel przyświeca dyskusji, do której zaprosiliśmy naprawdę ciekawych gości, m. in. Pana Posła Borysa Budkę – Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz innych polityków. Obok nich zasiądą przedstawiciele pracodawców, których głosem będzie Pan Konrad Banecki z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, ale również Pani Róża Szafranek – założycielka i CEO międzynarodowego startupu HR Hints. Dodatkowo liczymy na udział Pana Łukasza Komudy –  analityka rynku pracy i dziennikarza. 

Debata poświęcona rynkowi pracy jest drugą odsłoną cyklu Deklaracja Gospodarcza. W jego ramach prezentowane są dyskusje na żywo, których celem jest próba przedstawienia i obrony własnego stanowiska przez decydentów w istotnych kwestiach ekonomicznych, biznesowych i społecznych. Twórcą i organizatorem wydarzenia oraz całego formatu jest ogólnokrajowy związek pracodawców Polskie Towarzystwo Gospodarcze. “Wychodzimy z założenia, że tworzenie profesjonalnych przestrzeni dla wymiany poglądów między najważniejszymi uczestnikami życia publicznego jest jedną z ważniejszych ról, jakie odgrywać powinny organizacje zrzeszające przedsiębiorców” – mówi Karol Tyszka, odpowiedzialny za komunikację i PR organizacji. 

Poprzednia debata poświęcona problemowi mieszkalnictwa w Polsce znalazła uznanie nie tylko wśród dziennikarzy i ekspertów branżowych, ale też cieszyła się znacznym zainteresowaniem audytorium śledzącego wiadomości z szeroko rozumianej sfery nieruchomości i gospodarki w ogóle. Dlatego podobnie  jak w poprzedniej odsłonie debaty, również tym razem, utrzymując wysoki poziom merytoryczny, organizator spróbuje zachęcić uczestników do konfrontacji swoich koncepcji z realiami ekonomicznymi.

Debata odbędzie się 05.07.2023 (w środę) o godzinie 10:00 i potrwa około dwóch godzin. Transmisja wydarzenia na żywo będzie miała miejsce w internecie przez oficjalny kanał Youtube Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Zapraszamy serdecznie wszystkich do jej śledzenia.

Link do streamingu: https://www.youtube.com/watch?v=i9A8mYcD8GM