Jaka jest Tarcza Antykryzysowa?

Jaka jest Tarcza Antykryzysowa?

To, co charakteryzuje Tarczę Antykryzysową, to przede wszystkim skomplikowany charakter. Rząd stanął przed wielkim wyzwaniem skoordynowania działania wielu instytucji, wielu podmiotów publicznych, zapewnienia zgodności Tarczy z przepisami wspólnotowymitłumaczył Łukasz Pupek, partner PTG, na antenie Radia Warszawa w czwartkowej audycji „Runda Pytań”.

Działania Tarczy obejmują:
– wsparcie związane z redukcją albo odroczeniem zobowiązań wobec ZUS – to istotna pomoc przede wszystkim dla tych przedsiębiorców, którzy mają liczne załogi;
– dofinansowanie w okresie, gdy przedsiębiorstwo nie jest w stanie generować przychodów, ma problem z bieżącą działalnością: brak zamówień, brak kontrahentów, wycofywanie się kontrahentów z kontraktów, a co się z tym wiąże: brak zapewnienia pracy swojej załodze;
– pro-aktywne instrumenty finansowe w Polskim Funduszu Rozwoju i w Banku Gospodarstwa Krajowego (szczególnie dla średnich i dużych firm oferuje wsparcie płynnościowe) oraz Agencji Rozwoju Przemysłu, która stara się wsparciem pożyczkowym wspierać przedsiębiorców.

Łukasz Pupek nie odważyłby się stwierdzić, że Tarcza jest w 100 proc. najlepsza w regionie, gdyż każde z państw członkowskich UE i każde z państw, które mierzy się z epidemią COVID-u, funkcjonuje w nieco innych realiach, także przepisów, więc trudno jest je porównywać. Na pewno nie powiedziałby, że jest ona beznadziejna, gdyż w jakiś sposób stara się adresować potrzeby przedsiębiorstw i ogólnie pojętego życia gospodarczo-społecznego w Polsce i problemy, z jakimi obecnie większość pracodawców się mierzy. Natomiast jest przy tym bardzo skomplikowana i nieprzejrzysta.

Według gościa „Rundy Pytań” Tarcza jest skomplikowana i trudna przede wszystkim dla kogoś, kto nie porusza się swobodnie w realiach kontaktów z urzędami publicznymi, szczególnie na szczeblu centralnym. Gdy taka osoba wchodzi na stronę rządową związaną z Tarczą Antykryzysową, gdzie rozwija się kilkanaście różnych haseł czasem ze sobą zbieżnych, czasem rozłącznych, czuje chaos komunikacyjny.

Łukasz Pupek jest z jednej strony przedsiębiorcą, z który sam z Tarczy skorzystał, z drugiej strony występuje w roli doradcy, który zajmuje się finansowaniem ze środków publicznych. Przyznaje, że są mechanizmy, które są intuicyjne, w szczególności Tarcza Finansowa udostępniona przez PFR małym i średnim przedsiębiorstwom, gdzie aplikowanie o wsparcie odbywa się za pośrednictwem banku komercyjnego. Dzień po uruchomieniu tego mechanizmu, 30 kwietnia, poświęcił 15 minut na procedury w bankowości elektronicznej, podpisał wniosek w taki sam sposób, jak podpisuje się przelewy. 5 maja otrzymał maila z informacją, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a 6 maja miał już środki na rachunku. Skorzystanie z tej możliwości było szybkie i sprawne, natomiast zwraca uwagę, że pewnie jest też szereg rozwiązań, które rzeczywiście nie są w stanie odpowiedzieć na potrzeby płynnościowe i problemy, które pojawiają się zwłaszcza z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień.

Według partnera PTG Tarcza Antykryzysowa może czasowo wesprzeć w decyzjach o restrukturyzacji w zakresie zatrudnienia, natomiast nie będzie decydująca. Tarcza może w krótkim okresie pozwolić jakimś przedsiębiorstwom przetrwać, pomóc odłożyć w czasie pewne restrukturyzacje. Każdy, kto podejmuje działalność gospodarczą bierze na siebie ryzyko społeczno-gospodarcze, podatkowe, prawne i każde inne, musi więc podejmować łatwiejsze i trudniejsze decyzje.

Zapraszamy do wysłuchania całej audycji!