Kim jesteśmy?

O nas

Kim jesteśmy?

Polskie Towarzystwo Gospodarcze ma na celu wyzwolenie zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki. Aby powrócić do szerokiego pojęcia „gospodarności” i skuteczności działań na rzecz  gospodarki realnej – służącej człowiekowi – niezbędne jest odtworzenie i wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego, podstaw etycznych oraz odbudowanie wzajemnego zaufania, opartego na szacunku i równowadze stron. Nasz model „pracy organicznej” wzmocniony dzisiaj o poszerzoną wiedzę, nowoczesne narzędzia, innowacyjność oraz wsparcie prawne i instytucjonalne, powinien wyzwolić siły ogólnokrajowe, aby dokonać skoku cywilizacyjnego.

Zapraszamy do współpracy polskich przedsiębiorców o dużym potencjale rozwojowym. Wzmacniamy ich możliwości konkurencyjności i pozytywnego oddziaływania na otoczenie i  zmiany systemowe. Nasz model działania jest podporządkowany rozwojowi człowieka, a nie narzędziom, które odbierają mu podmiotowość.

Kim jesteśmy? Na to pytanie najlepiej odpowiedzą nasi przedsiębiorcy.