O nas

Kim jesteśmy?

Polskie Towarzystwo Gospodarcze jest związkiem pracodawców ukierunkowanym na uwolnienie potencjału biznesowego oraz patriotyzmu gospodarczego kraju. Stawiamy na budowanie wspólnoty i odpowiedzialny biznes w oparciu o konserwatywne wartości. Są one gwarancją osobistego i zawodowego sukcesu. Celem PTG jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Nasze wartości:

 • Szacunek do człowieka
  Bazując na najlepszych historycznych wzorcach polskiej przedsiębiorczości upowszechniamy współczesny etos przedsiębiorcy. W kontaktach z innymi kierujemy się szacunkiem i poszanowaniem godności drugiego człowieka.
 • Zaufanie
  Relacje osobiste i biznesowe opieramy na zaufaniu, zachowując równowagę stron. Decyzje podejmujemy w zgodzie z naszą tożsamością oraz w oparciu o wyznawane wartości i zasady.

Kim jesteśmy? Na to pytanie najlepiej odpowiedzą nasi przedsiębiorcy.

 • Praca
  Przez ciężką pracę rozwijamy się, zdobywamy doświadczenie i uzupełniamy kompetencje – nie tylko dla dobra swoich firm, ale również na rzecz całego społeczeństwa.
 • Gospodarność
  Odpowiedzialnie zarządzamy posiadanymi zasobami i kapitałem ludzkim z myślą o obustronnym pożytku.