Konferencja: Forum Suwerenności Monetarnej PODSUMOWANIE

Konferencja: Forum Suwerenności Monetarnej PODSUMOWANIE

Podsumowanie Forum Suwerenności Monetarnej

Konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze przyciągnęła uwagę decydentów politycznych i biznesowych, środowiska akademickiego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz mediów. Dominował przekaz o konieczności docenienia gotówki jako pełnoprawnej metody płatności, nie rezygnowaniu z waluty narodowej w epoce postępującej globalizacji, a także utrzymywania gotowości infrastruktury na sytuacje kryzysowe. Powodzenie wydarzenia skłoniło uczestników do stawiania pytań o jego kontynuację.

Forum Suwerenności Monetarnej odbyło się 28.03.2023 r. w Warszawie. Oficjalnie otworzył je prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego (PTG) Tomasz Janik, a w imieniu prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. Adama Glapińskiego list powitalny do uczestników odczytała Barbara Jaroszek – dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego w NBP. W gronie panelistów znaleźli się m. in. członkowie Rady Polityki Pieniężnej (były i obecny) prof. Łukasz Hardt oraz prof. Ireneusz Dąbrowski, członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Jaroszek, jak również Rzecznik Biznesu Ukrainy Roman Waschuk. Przedsiębiorców reprezentowali Patryk Mazurkiewicz – prezes Polskiej Organizacji Firm Obsługi Gotówkowej oraz Bartosz Berestecki – prezes firmy PayTel. 

Głównym mówcą był sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń, którego jednoznaczne “Tak” dla gotówki wybrzmiało naprawdę donośnie. I chociaż na konferencji dominowali zwolennicy pieniądza w postaci fizycznej oraz złotówki jako waluty krajowej, to głos orędowników obrotu bezgotówkowego oraz przystąpienia do strefy euro również był wyraźnie słyszalny. Wśród panelistów pojawiła się bowiem Pani Monika Grabowska z Fundacji Polska Bezgotówkowa, a uczestnicy dyskusji wyrażali często odmienne opinie w tych priorytetowych kwestiach.

Nie zabrakło tematów związanych z cyberbezpieczeństwem, kluczowej dla finansów, infrastruktury teleinformatycznej oraz spraw dotykających obrotu pieniężnego w czasie sytuacji nadzwyczajnych, jak ma to miejsce na Ukrainie podczas toczącej się obecnie wojny. Reprezentanci organizacji pozarządowych zwracali z kolei uwagę na brak alternatywy dla gotówki w wymiarze osobistym i humanitarnym. Nie tylko podczas konfliktu wewnętrznego lub międzypaństwowego, ale także w trakcie recesji gospodarczej czy kryzysu gotówka ma większe znaczenie niż trudniej dostępny pieniądz elektroniczny dla osób zagrożonych ubóstwem.

W kuluarach dziennikarze dopytywali przedstawicieli rządu, instytucji centralnych oraz sektora bankowego nie tylko o stanowiska w sprawach dyskutowanym podczas Forum, ale też starali się nakłonić ich do wypowiedzi “poza kamerą” o planach i prognozach w kontekście polityki gospodarczej i finansowej. 

Jasno stawiano sprawę przystąpienia do strefy euro. Z powodu trwającego i rozwijającego się kryzysu, prognoz inflacyjnych oraz różnic w poziomach rozwoju Polski i krajów starej Unii Europejskiej, nie ma mowy o rezygnacji ze złotówki i wprowadzeniu euro. Nic nie wskazuje na to, żeby w perspektywie najbliższych 10 lat miało się coś zmienić. Przekaz ten był poniekąd bezpośrednią odpowiedzią na otwarte pytanie postawione przez prezesa Polskiego Towarzystwa Gospodarczego w przemówieniu otwierającym konferencję: czy Polska może czerpać korzyści ze wspólnej waluty.

Głos przedstawicieli rządu, centralnych instytucji finansowych oraz największych graczy sektora bankowego i firm zajmujących się obrotem gotówkowym współgrał z tym, który można było usłyszeć ze strony organizatora. W swoim oficjalnym komunikacie Polskie Towarzystwo Gospodarcze zaznacza, że “pieniądz gotówkowy jest powszechnie akceptowanym środkiem płatniczym przyjmowanym w zamian za towary i usługi. Mimo coraz większej cyfryzacji w dziedzinie instrumentów płatniczych oraz korzystania z obrotu bezgotówkowego, wielu klientów wciąż preferuje gotówkę […] Dlatego stoimy na stanowisku, że obrót gotówkowy pozwala zachować niezależność nie tylko od możliwych awarii systemów informatycznych i bankowych, ale także pozwala na autonomię bytową w wymiarze osobistym“.

Uczestnicy wyrażali uznanie dla organizatora konferencji oraz dopytywali o możliwość jej powtórzenia w kolejnym roku. Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Gospodarczego ciesząc się z wielkiego sukcesu Forum unikali jednoznacznych deklaracji w tej sprawie, ale jednocześnie podchodzili do nich ze zrozumieniem i widoczną chęcią sprostania oczekiwaniom, aby wydarzenie uczynić cyklicznym. 

Wśród patronów Forum Suwerenności Monetarnej znaleźli się m. in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości a także Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji i Nauki, a medialny dziennik “Rzeczpospolita”. Partnerem wydarzenia był PKO Bank Polski. 

Forum Suwerenności Monetarnej to projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Zapis transmisji części oficjalnej: https://www.youtube.com/watch?v=Q9APkL8PVis

Relacja z Konferencji

BROSZURA PTG

Fot. Przemek Keler | Red Art Studio Fotografia