Konferencja PTG Perspektywy Rozwoju Sektora Energii w Polsce 2040

Konferencja PTG Perspektywy Rozwoju Sektora Energii w Polsce 2040

 

Konferencja dostępna wyłącznie dla zaproszonych.

AGENDA

9.30 Rejestracja
10.00 Otwarcie Konferencji

Prowadzący: Krzysztof Rutkowski, ekspert PTG
Tomasz Janik, Prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego

Wystąpienia Gości:

Piotr Naimski, Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska i Klimatu

10.30 Panel: Polityka energetyczna państwa do 2040 r. (PEP2040)

Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska i Klimatu
Rafał Gawin, Prezes URE
Tomasz Stępień, Prezes Gaz System
Dr hab. Prof. UŚ Mirosław Pawełczyk
Moderator: Justyna Piszczatowska, Redaktor Naczelna Green News

 • Założenia do aktualizacji przyjętej przez Radę Ministrów w dn. 29 marca br.
 • Wzmocnienie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej
 • Dywersyfikacja technologiczna

11.30 Przerwa kawowa
12.00 Panel: Wyzwania systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski w dynamicznie zmieniającym się świecie

Eryk Kłossowski, Prezes PSE
Rafał Miland, Wiceprezes PERN
Krzysztof Tchórzewski, Przewodniczący Rady Doradców Politycznych Premiera RP
Krzysztof Figat, Prezes Polimex Mostostal S.A.
Moderator: Damian Adamus, Redaktor Naczelny Nowy Ład

 • Wyzwania infrastrukturalne
 • Mix energetyczny jako racjonalna dywersyfikacja źródeł
 • Doświadczenia energetyki atomowej w Europie
 • Węgiel i nowe technologie węglowe
 • Rynek bilansujący – magazynowanie energii
 • Skutki wojny w Ukrainie i współpraca międzynarodowa

13.30 Lunch
14.30 Panel: SMR-y jako nowe źródło energii atomowej – wyzwania

Marcin Chludziński, Prezes KGHM
Ziemowit Iwański, Senior Advisor to the Board, Ultra Safe Nuclear Corporation
Tomasz Libront, Prezes Smartt Re
Patryk Geborys Associate Partner Cyber Security, Privacy & Risk EY
Moderator: Jakub Wiech, Redaktor portalu Defence24.pl

 • Perspektywy rozwoju technologii
 • Potencjał zastosowania SMR i MMR
 • Wyzwania cyberbezpieczeństwa

PRELEGENCI:

 

PIOTR NAIMSKI – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Polski polityk, biochemik, nauczyciel akademicki, działacz opozycji w okresie PRL, publicysta. W latach 2005-2007 wiceminister gospodarki, poseł na Sejm VII i VIII kadencji, od 2015 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady    Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Nadzoruje bezpośrednio projekt Baltic Pipe – strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim.

 

ADAM GUIBOURGÉ-CZETWERTYŃSKI – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Minister jest absolwentem HEC Paris oraz wydziałów historii Uniwersytetu Paris IV-Sorbonne i Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2013 r. rozpoczął pracę w Ministerstwie Środowiska w zespole negocjatorów klimatycznych podczas Szczytu klimatycznego ONZ COP19 w Warszawie. Wcześniej doświadczenie zdobył w obszarze finansów w sektorze prywatnym.

W latach 2015-2018, kierował referatem ds. Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, w którym negocjował w grupach roboczych Rady projekty legislacji w obszarze środowiska i klimatu. W 2018 r. pełnił rolę głównego negocjatora polskiej Prezydencji COP24 w Katowicach, przygotowując pakiet decyzji wdrażających Porozumienie Paryskie, tzw. Katowice Rulebook. Od 2019 r. ponownie kierował referatem ds. Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE.

RAFAŁ GAWIN – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Doktor nauk technicznych ze specjalnością elektroenergetyka i gospodarka energetyczna. Swoją karierę od początku związał z energetyką. W Urzędzie Regulacji Energetyki od 2004 roku, ostatnio – od 2014 roku – jako zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich. Posiada szerokie doświadczenie we współpracy międzynarodowej – był m.in. członkiem grup roboczych Europejskiej Grupy Regulatorów Energii i Gazu (ERGEG) oraz Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER); członkiem Komitetu ds. Transgranicznej Wymiany Energii Elektrycznej (Komisja Europejska) oraz ekspertem Komisji w programach TAIEX (szkolenia dla krajów ościennych UE i kandydujących do UE), a także ekspertem Florenckiej Szkoły Regulacji (Florence School of Regulation) oraz projektów bliźniaczych (Twinning Projects). Wielokrotnie reprezentował URE na forum międzynarodowym.

W 2013 r. był ekspertem narodowym w Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) w Lubljanie, gdzie jako członek zespołu ds. monitorowania rynków brał udział m.in w pracach nad raportem Agencji dot. oceny krajowych rynków energii, w pracach w obszarze Inicjatyw Regionalnych oraz nad zagadnieniami związanymi z nieplanowymi przepływami energii. Był także odpowiedzialny za współpracę z krajowymi organami regulacji energetyki.
Wykładowca. Jako ekspert prawa energetycznego jest autorem wielu publikacji i opracowań dotyczących funkcjonowania rynków energii elektrycznej, w tym zasad dostępu do sieci, mechanizmów bilansowania systemu oraz regionalnych rynków energii elektrycznej, współautor komentarza do ustawy Prawo energetyczne.

W marcu 2021 roku został wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Regulatorów ACER (ACER Board of Regulators), która jest ciałem o charakterze opiniodawczym i doradczym wobec dyrektora Agencji.

TOMASZ STĘPIEŃ – Prezesem spółki GAZ-SYSTEM od grudnia 2015 roku. W latach 2007-2008 pracował w PGNiG, gdzie zajmował się projektami budowy terminalu LNG i gazociągu Baltic Pipe oraz innymi strategicznymi projektami dywersyfikacyjnymi. W latach 2005-2007 był zastępcą dyrektora Departamentu Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki, gdzie odpowiadał między innymi za przygotowywanie rządowych dokumentów dotyczących sektora gazu ziemnego i przemysłu naftowego oraz nadzorował ich wdrażanie przez spółki z tego sektora. Uczestniczył również w tworzeniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Był wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Nafty Polskiej oraz członkiem RN Biura Studiów i Projektów Gazownictwa Gazoprojekt.
W GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień pracuje od 2008 roku. Koordynował realizację projektu budowy Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Sprawował nadzór właścicielski nad spółką Polskie LNG. Jako kierownik Działu Analiz aktywnie uczestniczył w pracach nad strategią spółki. Obecnie odpowiada za realizację strategii dywersyfikacji kierunków i źródeł dostaw gazu do Polski poprzez rozbudowę krajowego systemu przesyłowego, którym zarządza GAZ-SYSTEM. W ramach tej strategii koordynuje powstawanie międzynarodowych połączeń gazowych: z Danią i Norwegią (gazociągów i tłoczni Baltic Pipe) oraz interkonektorów z Litwą i Słowacją.

MARCIN CHLUDZIŃSKI – Prezes KGHM. Jest absolwentem Zespołu Szkół Mechanicznych w Łomży, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zdobywał w zarządach spółek prawa handlowego oraz nadzorze korporacyjnym. Od 2006 pełnił funkcję prezesa zarządu Invent Grupa Doradztwa i Treningu. Uczestniczył w tworzeniu Fundacji Republikańskiej (2009). Kierował pracami thinku tanku gospodarczo-regulacyjnego tejże, a w latach 2011-2016 był jej prezesem. Członek sekcji Gospodarka, praca, przedsiębiorczość wchodzącej w skład Narodowej Rady Rozwoju.

Od stycznia 2016 pełnił funkcję prezesa zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu. Od 2016 jest członkiem Rady Nadzorczej PZU. W roku 2017 czasowo pełnił obowiązki prezesa jego zarządu tej spółki. 22 czerwca 2018 Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź powołała go na stanowisko prezesa zarządu spółki. W czerwcu 2017 powołany przez prezydenta Rzeczypospolitej PolskiejAndrzeja Dudę do Kapituły XV edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

ZIEMOWIT IWAŃSKI – Senior Advisor to the Board USNC, Seattle, USA. Ziemowit Iwański ukończył studia w dziedzinie energetyki jądrowej. W latach 1981-1998 zajmował się pracami badawczo-rozwojowymi związanymi z energetyką jądrową oraz zastosowaniami bloków gazowo-parowych, w tym technologią IGCC (technologią bloku gazowo-parowego ze zintegrowanym zgazowaniem węgla i węglowodorów). Prace te były finansowane z programów rządowych, amerykańskiego Departamentu Energetyki i UE. W branży energetycznej pracował również jako konsultant dla wiodących firm energetycznych krajowych i zagranicznych. W latach 1984-1986 odbył staż we Francji w ramach programu stypendialnego MAEA związanego z energetyką jądrową. Jest autorem wielu publikacji technicznych, w pismach branżowych i na konferencjach PowerGen. Ziemowit Iwański pracował w GE Energy od 1998 r. Od 2005r. do 2011r. na stanowisku Dyrektora Wykonawczego GE Energy w Polsce, na Ukrainie oraz w krajach bałtyckich a od 2011r. do 2015 r. na stanowisku Regionalnego Dyrektora Wykonawczego w GE Hitachi Nuclear Energy w Polsce i w krajach bałtyckich. W Energoprojekcie Katowice SA od 2015 r. rozwijał relacje biznesowe za granicą w tym na rynkach wschodzących. Wykładał m. in. Energy Management w grupie Uczelni Vistula w Warszawie. Od jesieni 2020 pełni funkcję Senior Advisor to the Board amerykańskiej korporacji USNC -twórcy ultrabezpiecznych układów jądrowych i wysokotemperaturowych reaktorów typu MMR.- Kieruje projektami firmy na rynku europejskim.

TOMASZ LIBRONT – Prezes Zarządu Smartt Re. Specjalizuje się w ubezpieczeniach i reasekuracji dużych, trudnych i nietypowych rodzajów ryzyka. Uczestniczy w aranżowaniu ochrony odpowiedzialności cywilnej i majątku dla największych polskich firm z sektora energetycznego, finansowego, paliwowego, kolejowego czy chemicznego, we współpracy z ubezpieczycielami w Polsce i na świecie. Ze Smartt Re jest związany od 2008 roku (wówczas THB Polska), a rolę prezesa pełni od 2016 roku. Wcześniej pracował w PZU. Z rynkiem ubezpieczeniowym jest związany od niemal 30 lat.

 

PATRYK GĘBORYS – od 20 lat zajmuje się zagadnieniami ochrony informacji i bezpieczeństwa ICT.

W EY Polska odpowiada za usługi cyberbezpieczeństwa dla polskich klientów ze wszystkich sektorów. W zakresie jego zainteresowania znajdują się usługi doradcze, testy penetracyjne i audyty bezpieczeństwa, a także wdrożenia systemów monitorowania i zabezpieczeń dla obszarów IT i OT.

Jego doświadczenie obejmuje bezpieczeństwo systemów IT, przemysłowych i telekomunikacyjnych. Pełnił różne funkcje w organizacjach usługowych i bezpieczeństwa wiodących firm w Polsce, w tym dużych operatorów telefonii komórkowej oraz największego operatora telefonii stacjonarnej i Internetu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Patryk jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, posiada także certyfikaty CISSP, CISM, CSSA, GICSP, ISO27001 Lead Auditor, SABSA Chartered Foundation.

Jest współzałożycielem i honorowym członkiem Stowarzyszenia ds. bezpieczeństwa systemów informacyjnych ISSA Polska.

Wymagana jest rejestracja przez stronę: ZAREJESTRUJ SIĘ >>