Konferencja w sejmie na temat wolnych niedziel

Konferencja w sejmie na temat wolnych niedziel

W sejmie odbyła się konferencja poświęcona ocenie oddziaływania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, zorganizowana przez Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Gospodarczego oraz Rzecznika MŚP.

Przeważająca większość przedstawicieli rodzimego handlu ocenia ustawę pozytywnie. Medialne doniesienia mijają się z faktami. Rzekomy spadek obrotów o 20-30% to informacja pochodzącą od anonimowego przedsiębiorcy, która ukazała się w dzienniku Rzeczpospolita i nie ma żadnej reprezentatywności.

Wszystkie dane przytaczane podczas konferencji wskazują na to, że ograniczenie handlu w niedziele nie miało negatywnego przełożenia: ani na zatrudnienie w handlu, ani na obroty w sklepach małoformatowych. Janusz Rakowski, prezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej zwrócił uwagę na fakt, że wbrew wcześniej snutym scenariuszom, zatrudnienie w handlu wzrosło, a trend upadania małych sklepów wyhamowuje. Marek Zdanowski z BCC odniósł się do wyników swojej działalności gospodarczej, w której zanotował znaczący wzrost obrotów. Grażyna Raniewicz-Lis – prezes Poznańskiej Spółdzielni Spożywców SPOŁEM mówiła o dynamicznym wzroście obrotów w całej sieci. W poprzednich latach wzrost oscylował w okolicach 1 punktu procentowego. W roku 2018 wyniósł on 3,6%, tj. urósł o ponad 4 mln zł. Stanisław Zieńkowicz z Kongregacji Przemysłowo-Handlowej opowiadał o wynikach badań konsumenckich, przeprowadzonych w sklepach zrzeszonych w KPH. Wg tych badań, ograniczenie handlu w niedziele popiera aż 67% klientów.

Co ciekawe, wielu rodzimych pracodawców, handlarzy popiera ograniczenia, na równi ze swoimi pracownikami. Na ograniczeniu najwięcej tracą galerie handlowe, które w znakomitej większości należą do kapitału zagranicznego. Wydaje się, że to w ich interesie występują organizacje pracodawców lobbujące na rzecz przywrócenia handlowych niedziel.