„Kongres 60 mln – globalny zjazd Polonii”

„Kongres 60 mln – globalny zjazd Polonii”

W dn. 30-31 sierpnia 2018 r. w Jasionce, k. Rzeszowa odbędzie się II edycja Kongresu 60 mln – Globalnego Zjazdu Polonii. Celem wydarzenia jest integracja polskich środowisk biznesowych, zlokalizowanych w kraju i za granicą. Nazwa Kongresu nawiązuje do ogólnej liczby żyjących na świecie Polaków. PTG jest patronem tego wydarzenia.

Program wydarzenia realizowany będzie w ramach paneli dyskusyjnych, poprzedzonych prezentacją wprowadzającą. Zakres tematyczny będzie obejmował następujące bloki:

 1. Budowanie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.
 2. Polskie marki na rynku międzynarodowym (współpraca międzynarodowa, etyka w relacjach biznesowych).
 3. Międzynarodowe doświadczenie młodych Polaków (rozwijająca się nowoczesna Polska).
 4. Marketing i promocja regionu – turystyka medyczna i biznesowa.
 5. Polska innowacja jako produkt eksportowy (działania rządu wspierające Polaków).
 6. Nowe Trójmorze i Program Polska 3.0 (w tym współpraca transgraniczna, bezpieczeństwo energetyczne).
 7. Marka Polska (współpraca międzynarodowa polskich przedsiębiorców – budowanie dobrych praktyk).
 8. Polki w światowym biznesie.
 9. Jak zjednoczyć 60 mln (inicjatywy łączące Polaków).
 10. Współpraca regionów (rola placówek dyplomatycznych w budowaniu partnerstwa miast
  i regionów).

W gronie panelistów znajdą się m.in.: Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Stanisław Karczewski, marszałek senatu IX kadencji, dr Zbigniew Inglot, prezes zarządu Inglot Sp. z o.o., dr Jacek Bartosiak, ekspert do spraw geopolityki i strategii, Angelika Jarosławska – Koordynator programu Polska 3.0, Gabriela Tomik, pełnomocnik ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Bogdan Węgrzynek, prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw czy Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A..

Wśród panelistów, występujących podczas Kongresu będą także przedsiębiorcy – członkowie PTG, wśród nich:

 • Andrzej Wójcik Prezes Polmet Sp.z o.o., panel: Polskie Marki na rynku międzynarodowym – jak podbić Świat – razem czy każdy dla siebie- współpraca międzynarodowa polskich firm, etyka w relacjach biznesowych.
 • Paweł Poleński Prezes firmy Space Digital Group, panel: Międzynarodowe doświadczenie młodych Polaków, rozwijająca się nowoczesna Polska – co mogą sobie zaoferować?
 • Aleksander Popończyk, panel: Nowe Trójmorze i program Polska 3.0.  – Uzupełnienie brakującej infrastruktury Europy Środkowej, współpraca transgraniczna , transfer wiedzy i innowacji, bezpieczeństwo energetyczne i Nowy Jedwabny Szlak.
 • Artur Break, Prezes zarządu Break Sp. z o.o, panel: Nowe Trójmorze i program Polska 3.0.  – Uzupełnienie brakującej infrastruktury Europy Środkowej, współpraca transgraniczna , transfer wiedzy i innowacji, bezpieczeństwo energetyczne i Nowy Jedwabny Szlak.
 • Elżbieta Jamrozy Prezes zarządu Break Sp. z o.o., panel: Polska innowacja, jako produkt eksportowy.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: http://60mln.pl . Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.