Konsultacje w sprawie rezygnacji z sezonowych zmian czasu

Konsultacje w sprawie rezygnacji z sezonowych zmian czasu

We wrześniu 2018 r. Komisja Europejska przygotowała i przekazała państwom członkowskim projekt Dyrektywy COM/2018/639 w sprawie rezygnacji z sezonowych zmian czasu.

Zakłada on przyjęcie stałego czasu przez cały rok przez każde z państw, jednak pozostawia dowolność w zakresie decyzji czy będzie to czas letni czy zimowy. Ostatnią obligatoryjną dla wszystkich zmianą czasu ma być wiosenna zmiana  z czasu zimowego na czas letni – w nocy z soboty na niedzielę 31.03.2019 r.

Projekt zakłada możliwość dokonania jeszcze jednej zmiany czasu jesienią 2019 r. przez państwa, które ostatecznie wybiorą czas zimowy jako swój czas standardowy. Rozważane są również scenariusze późniejszego odstąpienia od zmian czasu, w związku
z sygnalizowaną przez niektórych uczestników dyskusji koniecznością wydłużenia okresu przygotowawczego do przyjęcia stałego czasu. Niezbędne jest również skoordynowane podejście państw członkowskich, które uwzględniałoby właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Żeby każdy mógł osobiście ocenić, które rozwiązanie jest dla niego najbardziej korzystne Główny Urząd Miar przygotował narzędzia ułatwiające wypracowanie własnego zdania w tym temacie:

 1. Materiały (na dole strony, w „plikach do pobrania”) pomocne w dogłębnym zapoznaniu się z konsekwencjami przyjęcia stałego czasu (zarówno czasu zimowego jak i letniego);
 2. Mapy wizualizujące godziny wschodów i zachodów słońca, w zależności od dnia roku, przy założeniu wariantu stałego czasu letniego, stałego czasu zimowego oraz wariantu regularnych zmian czasu (obecny).

Swoje zdanie można wyrazić za pośrednictwem krótkiej ankiety, przesyłając odpowiedzi na poniższe pytania do dnia 30 stycznia 2019 r. na adres mailowy zmianaczasu.konsultacje@mpit.gov.pl

 1. Czy, Pana /Pani zdaniem, należy nadal zmieniać czas w Polsce czy też zrezygnować ze zmiany czasu?
  1. Należy nadal zmieniać czas.
  2. Należy zrezygnować ze zmiany czasu.
  3. Trudno powiedzieć, nie mam zdania.
 1. Jeśli w Polsce zostałby wprowadzony jeden czas obowiązujący przez cały rok, to wolał(a)by Pan /Pani, aby był to:
  1. czas letni środkowoeuropejski (popularnie zwany czasem letnim);
  2. czas środkowoeuropejski (popularnie zwany czasem zimowym);
  3. trudno powiedzieć, nie mam zdania.