Kontakt

Warszawa

Biuro w Warszawie

ul. Wiejska 16 lok. 2
00-490 Warszawa

Maria Leśnik
Kierownik Sekretariatu
e-mail: biuro@iptg.pl
tel.: 730 905 960
Brodnica

Siedziba główna

Polskie Towarzystwo Gospodarcze
ul. Parkowa 16
63-112 Brodnica

Rachunek bankowy:
PKO BP 76 1020 1127 0000 1802 0265 5074

NIP: 7851801778
REGON: 364707306

Wiceprezes zarządu
Katarzyna Kieler
email: katarzyna.kieler@iptg.pl
telefon: 730 905 653

Wiceprezes zarządu
Jerzy Mańkowski
email: jerzy.mankowski@iptg.pl
telefon: 501 5116 84

Siedzibą Polskiego Towarzystwa Gospodarczego jest Pałac w Brodnicy, symboliczne miejsce łączące historię z czasami obecnymi, tradycję z wyzwaniami współczesności, pracę organiczną i społeczną jego założycieli z dzisiejszą nowoczesną gospodarką i otwarciem na świat.