Lean Management

Lean Management

Czym jest Lean Management?

Lean Management jest to szczupłe myślenie na temat przedsiębiorstwa innymi słowy tzw. „podejście zdrowo-rozsądkowe”, które ma na celu usprawnienie wykonywanych w firmie procesów poprzez eliminację wszelkiego rodzaju marnotrawstw, redukcję strat, zbędnych kosztów i zapasów poprawiając jakości procesu, zapewniając większe korzyści dla firmy i wartości dla klientów.

Główny cel Lean Management:

 1. Stworzenie kultury ciągłego doskonalenia, w której wszyscy członkowie organizacji angażują się w systematyczne i stopniowe poprawianie wyników pracy.
 2. Maksymalizowanie wartości dostarczanej klientowi, a minimalizowanie ponoszonych marnotrawstw.

W jakich branżach Lean (Lean Management/Lean Manufacturing/Lean Thinking) ma zastosowanie?

·         Lean Manufacturing – sektor produkcyjny,

·         Lean Office – sektory biurowe,

·         Lean Service – sektory usługowe,

·         Lean Healthcare – służba zdrowia,

·         Lean Logistics – logistyka,

·         Lean Supply Chain – łańcuchy dostaw,

·         Lean Construction – budownictwo,

·         Lean IT – sektor informatyczny,

·         Lean Software Development – produkcja oprogramowania,

·         Lean Higher Education – sektor szkolnictwa wyższego,

·         Lean Government – instytucje sektora publicznego.

Czego powinieneś być świadomy zanim zdecydujesz się na wdrożenie Lean Management:

 • Celem każdego menadżera musi być stworzenie prawdziwego modelu biznesowego – „Lean musi stać się twoim sposobem prowadzenia działalności”.
 • Lean nie może być jednostkową inicjatywą, ponieważ Lean nie jest programem, który z definicji ma początek i koniec. Lean jest ciągłym procesem usprawniającym funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
 • Szczupłe zasady należy wprowadzić do każdej dziedziny biznesu oraz do każdego etapu wszystkich procesów biznesowych (od wysłuchania klienta, przez zrozumienie jego potrzeb, po dostarczenie produktów i usług).
 • Ambitny cel i świadomość długiego okresu wdrażania procesów usprawniających nie powinien odwieść menadżera od wkroczenia na ścieżkę Lean ani zniechęcić do kontynuacji wędrówki.
 • Faktycznym celem jest stopniowe, ciągłe doskonalenie.

 

Czy doskonalenie kiedyś się kończy?

Rozpoczynając wdrażanie Lean Management „wchodzisz w to” na wiele lat. Efekty wdrażania Lean niestety nie przychodzą z dnia na dzień, często nawet nie w ciągu kilku najbliższych lat. Przeciętne przechodzenie na zasady Lean zabiera od 5 do 10 lat. Po takim czasie system staje się stabilny i zrównoważony, a mentalność pracowników się zmienia.

Co może być największym problemem, który przeszkodzi w rozpoczęciu wdrożenie Lean Management w przedsiębiorstwie?

 1. Zastosowanie planu wdrożenia Lean i rozwiązań z innej firmy, a nie opracowanie własnego planu wdrożenia z zidentyfikowaniem zbioru jasnych celów oraz zidentyfikowaniem powiązanych procesów którymi należy się zająć.
 2. Niedopasowanie szczupłego zarządzania do strategii organizacyjnej i celów biznesowych.
 3. Brak zmiany dotychczasowego sposobu wykonywania pracy oraz przepływu, a w związku z tym nie rozumienie jak przedsiębiorstwo może osiągnąć przełomowe rezultaty.
 4. Nie odpowiednie decyzje kierownictwa odnośnie wyboru procesów biznesowych, które faktycznie wymagają przeprojektowania, aby firma osiągnęła cele Lean.
 5. Skupienie się jedynie na narzędziach co spowoduje wprowadzenie wyizolowanych zmian w działach lub komórkach funkcyjnych bez przeprowadzenia zasadniczej transformacji wykonania i przepływu pracy.

Jak przełamać największe problemy przeszkadzające we wdrożeniu?

Aby w pełni osiągnąć korzyści płynące ze szczupłego zarządzania, należy zastosować narzędzia Lean, biorąc pod uwagę cały kontekst przeprojektowania procesów biznesowych.

Pozytywne strony stosowania Lean Management w przedsiębiorstwie:

 • Lean stworzy możliwość wpływu na sposób, w jaki praca jest wykonywana
 • Lean stworzy zespoły i pozwoli lepiej poznać współpracowników
 • Lean wyeliminuje problemy, podwyższy bezpieczeństwo i zmniejszy stres w pracy
 • Lean sprawi, że przedsiębiorstwo będzie miało większą wydajność i różnorodność produktów/usług
 • Lean doprowadzi do produkcji mniejszej ilości braków, mniejszej ilości awarii parku maszynowego oraz dostarczania zamówień na czas
 • Lean Management jest najlepszym przedstawicielem handlowym

Artur Zawadzki

Absolwent Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Politechnice Warszawskiej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie organizacji i optymalizacji procesów produkcyjnych. Na co dzień pełni również stanowisko trenera wewnętrznego Lean Manufacturing w jednym z czołowych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją maszyn rolniczych i komunalnych. W przedsiębiorstwie odpowiedzialny jest za nadzorowanie optymalizacji procesu produkcyjnego oraz wdrażanie i utrzymywanie koncepcji szczupłego zarządzania produkcją – Lean Manufacturing.

Kontakt: artur.zawadzki1@o2.pl