Na kłopoty PTG. Ankieta na temat wydatków mikro i małych przedsiębiorców

Na kłopoty PTG. Ankieta na temat wydatków mikro i małych przedsiębiorców

Drodzy Przedsiębiorcy, Członkowie i Sympatycy Polskiego Towarzystwa Gospodarczego!

W ostatnich tygodniach roku 2023 Polskie Towarzystwo Gospodarcze prowadzi kilka projektów wewnętrznych mających na celu m. in. pozyskanie wiarygodnej informacji o realnej sytuacji krajowego biznesu, w tym głównie o problemach przedsiębiorców. Problemy te związane są przede wszystkim z ogólnymi i niekorzystnymi zjawiskami makroekonomicznymi, np. z inflacją. Dlaczego to robimy? Aby jeszcze skuteczniej reprezentować naszych Członków wobec władz publicznych, ale również w celu weryfikacji możliwości pomocy w niektórych najbardziej typowych przypadkach.

Przypomnijmy, że według powszechnie uznanej definicji organizacja pracodawców to “samorządny i niezależny w swej działalności statutowej od administracji państwowej i samorządowej związek pracodawców, którego celem jest obrona interesów i praw pracodawców wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji”. I to jest właśnie to, z czego PTG jest znane. Z obrony wspomnianych praw oraz interesów przedsiębiorców – naszych Członków. Jednak jeżeli obrona ta ma być efektywna, musimy wiedzieć na czym stoimy, czyli ujmując rzecz mniej kolokwialnie, jak wygląda rzeczywisty stan rzeczy. Żadna statystyka czy dane ogólne nam tego nie powiedzą, ponieważ jedynym sposobem zdobycia takiej wiedzy jest Wasz głos, przedstawienie Waszej sytuacji, opinii i oczekiwań. 

W Polsce działalność organizacji pracodawców reguluje ustawa z 23 maja 1991 nadającą takim związkom osobowość prawną. Organizacje te mają prawo uczestniczenia w sporach zbiorowych i zawierania układów zbiorowych pracy. Jeszcze więcej uprawnień mają reprezentatywne w skali kraju organizacje pracodawców, w tym do uczestnictwa w obradach Rady Dialogu Społecznego – na drodze do której jesteśmy już na ostatniej prostej.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy Was, nasi Członkowie i Sympatycy, o wykazanie się życzliwością i pomoc w zbieraniu danych oraz informacji, o których wyżej napisaliśmy. Najbardziej zależy nam obecnie na wypełnieniu ankiety poświęconej wydatkom mikro i małych przedsiębiorstw (szczegółowo piszemy o niej na naszych grupach komunikacji wewnętrznej). 

Bez Waszego wsparcia nie uda nam się osiągnąć zakładanych celów, w tym obrony Waszych interesów, które (jak pokazują ostatnie wydarzenia krajowe i międzynarodowe) są ciągle w ten czy inne sposób zagrożone. Dlatego też głęboko liczymy na Wasze zrozumienie w tej kwestii. Zobowiązujemy się również do bieżącego informowania Was, a przy tym opinii publicznej, o efektach naszych działań.

Niezależnie od ogłaszanych akcji, prosimy i zachęcamy Was również: piszcie do nas zawsze, jeśli czujecie taką potrzebę. Poinformujcie nas o Waszych bieżących problemach, oczekiwaniach i nadziejach. Taka informacja zwrotna jest dla nas również niezwykle cenna (czy wręcz “bezcenna”). I pamiętajcie: na kłopoty przedsiębiorców – PTG!

 

Biuro Prasowe Polskiego Towarzystwa Gospodarczego