Networking narzędziem do budowania przedsiębiorstwa

Networking narzędziem do budowania przedsiębiorstwa

Trwa drugi dzień szkoleń dla przedsiębiorców w cyklu „Dzień dobry biznes”, organizowany przez PKO BP Bank Polski i Polskie Towarzystwo Gospodarcze. Dzisiejsze spotkanie odbywa się w Elblągu. Wśród uczestników spotkać można przedsiębiorców z różnych branż,  m.in. z branży reklamowej, medycznej, rolniczej czy gastronomicznej.

Jeden z tematów, który został zaprezentowany podczas szkolenia dotyczył networkingu. Polega on na budowaniu relacji z innymi. Podstawą networkingu jest służenie. Każda okazja jest dobra do nawiązywania nowych relacji, od wizyty w szkole dziecka, przez czas wypoczynku na urlopie. Jednak ważne jest to, aby oprócz spontanicznego networkingu zaplanować w swoim kalendarzu spotkania, konferencje, szkolenia, w których chcemy wziąć udział.

Jednym z podstawowych narzędzi, które są pomocne podczas budowania relacji, jest posiadanie wizytówek. Warto mieć je zawsze przy sobie – nigdy nie wiemy, kiedy spotkamy osobę, z którą warto nawiązać relację biznesową. Istotne jest, aby podczas konwersacji nie tylko mówić, ale słuchać i poznawać lepiej osobę, z którą rozmawiamy i zastanowić się, w czym mogę jej pomóc. Networking jest działaniem opartym na relacjach i polega na wzajemnej wymianie informacji, rekomendacjach i wsparciu.

W każdym przedsiębiorstwie potrzebna jest wypracowana i sprawdzona baza kontaktów. Pamiętaj, aby zawsze wymienić się danymi kontaktowymi, np. numerem telefonu. Pozwoli to na poszerzanie bazy oraz indywidualne podejście do danej osoby.

Kolejne spotkania z cyklu „Dzień Dobry Biznes” już w przyszłym tygodniu. Odbędą się one 11 października w Głębinowie koło Nysy oraz 12 października w Świdnicy.

Serdecznie zapraszamy!