Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni.

Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni.

Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani.
Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni.
                                                                                                                                    Exultet.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim Przedsiębiorcom i Przyjaciołom PTG życzymy głębokiego przeżycia tego czasu. Niech zmartwychwstały Jezus napełnia Was, Wasze Rodziny i Współpracowników nadzieją. Niech przywraca Wam radość, odnawia siły i daje Wam swoją łaskę.

Błogosławionych Świąt!