Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. – Partnerem Złotym Balu PTG 2024

Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. – Partnerem Złotym Balu PTG 2024

Z radością informujemy, że Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. jest Partnerem Balu Karnawałowego Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Bal odbędzie się 03.02.2024 r. (w sobotę) o godzinie 19:00. Cieszymy się z uczestnictwa przedstawicieli Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. w Balu Przedsiębiorców i nie możemy doczekać się wspólnej karnawałowej zabawy.

Ciekawostką jest fakt, że Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o., która ma siedzibę w Krakowie, biuro w Warszawie oraz centra dystrybucji w całym kraju, zajmuje się sprzedażą i dystrybucją wyrobów tytoniowych na polskim rynku. Firma wspiera programy charytatywne, które poprawiają warunki życia w wielu miejscach, w których żyją i pracują jej pracownicy, a także w społecznościach rolniczych tam, gdzie kupuje tytoń. Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. koncentruje swoje działania na podstawowych kwestiach: dostęp do edukacji, wyrównanie szans ekonomicznych i poprawa warunków życia w społecznościach lokalnych, promocja przedsiębiorczości i wsparcie dla kobiet oraz pomoc w sytuacjach klęsk żywiołowych.

https://www.pmi.com/markets/poland/pl/about-us/overview