PKO Bank Polski Partnerem Konferencji Forum Suwerenności Monetarnej

PKO Bank Polski Partnerem Konferencji Forum Suwerenności Monetarnej

Polskie Towarzystwo Gospodarcze informuje, że oficjalnym Partnerem Konferencji Forum Suwerenności Monetarnej został PKO Bank Polski.

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego, wypracowuje solidne wyniki i zwiększa skalę działania. Wartość aktywów banku wynosi 431 mld zł, a wartość zysku netto wypracowanego w 2022 r. to 3,3 mld zł. Spółka obsługuje 11,7 mln klientów. Jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla klientów z wszystkich segmentów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów i kredytów.

Bank kontynuuje cyfrową transformację, doskonali standardy zdalnego świadczenia usług, wspiera technologicznie kanały sprzedażowe, cyfryzuje i automatyzuje procesy biznesowe. Jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych i liczbie 7,2 mln aktywnych aplikacji mobilnych IKO.

PKO Bank Polski pełni ważną rolę w systemie społeczno-gospodarczym kraju. Pozostaje gwarantem stabilności finansowej milionów Polaków oraz jednym z motorów napędowych krajowej gospodarki.

https://www.pkobp.pl/