Propozycja nowego prawa podatkowego

Propozycja nowego prawa podatkowego

19 kwietnia w Sejmie odbyło się posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, podczas którego zaprezentowano projekt nowego systemu podatkowego. Projekt zgłosiła Koalicja „Polacy na rzecz sprawiedliwych podatków”, którą tworzą: Centrum im. Adama Smitha, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Instytut Jagielloński, Polskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców czy Forum dla Wolności Rozwoju.

Najważniejsze założenia projektu to:

likwidacja wszystkich płatności obciążających wynagrodzenie, a także podatków dochodowych PIT dla wszystkich form działalności gospodarczej, podatku CIT, wszystkich składek na ZUS, NFZ (nie uwzględnia to rozliczeń z KRUS) oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

obniżenie kosztów pracy i zlikwidowanie zróżnicowania jej kosztów w zależności od formy prawnej jej świadczenia – w tym celu wprowadzenie jednolitej 27 % stawki podatku od Funduszu Płac pobieranej i odprowadzanej przez pracodawców (przy zachowaniu takiego samego kosztu pracodawcy, wynagrodzenie netto dla pracownika wzrośnie o 22%);

unettowienie transferów wypłacanych z budżetu, jak renty i emerytury (obecnie wypłacane renty i emerytury są obciążane podatkami dochodowymi i składką na ubezpieczenie zdrowotne);

– rozszerzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na jakąkolwiek działalność gospodarczą osób fizycznych (obecnie jest ono dostępne dla podmiotów, których przychody nie przekraczają równowartości 150 000 euro rocznie, stawki podatku są zróżnicowane w zależności od rodzaju wykonywanej działalności);

wprowadzenie stawek podatkowych od przychodu bez możliwości odliczania jakichkolwiek kosztów uzyskania przychodu (stawki podatkowe miałyby być zróżnicowane w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i zawierałyby się w przedziale od 1,5 do 15 %, działalność handlowa byłaby obciążona stawką 1,5 %; obecnie stawki podatkowe dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zawierają się w przedziale od 2 do 20 %;

zryczałtowany podatek od usług publicznych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, miałby on zastąpić obecne opłaty na rzecz ZUS i NFZ, podatek ten miałby być równy maksymalnie 15 % średniego wynagrodzenia; w pierwszym roku wdrażania nowego ładu podatkowego miałoby to wynosić 550 zł miesięcznie;

wprowadzenie dwóch stałych stawek podatkowych od przychodu przedsiębiorstw w wysokości 1,49 % oraz dla banków i instytucji finansowych w wysokości 0 , 49

wprowadzenie podatku od wypłacanych zysków (dywidend)  w wysokości 27%.

W prezentacji udział wzięli przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji reprezentującej przedsiębiorców, w tym PTG. Wydaje się, że wśród uczestników było tyle samo zwolenników co przeciwników proponowanych zmian.

Wśród obaw dotyczących tego projektu pojawiła się obawa dotycząca kaskadowości podatku. Mali i średni przedsiębiorcy kupują przecież głównie za pomocą kilku pośredników. Każdy w elemencie łańcucha musi odprowadzić podatek obrotowy, im dłuższy łańcuch dostaw tym podatek będzie wyższy co ostatecznie spowoduje także wzrost cen. Skorzystają na tym z kolei duże sieci handlowe, które kupują od jednego producenta.

Kolejna obawa dotyczy braku analizy negatywnych skutków wprowadzenia proponowanych zmian. Istnieją kraje, w których podatek przychodowy został wprowadzony, jednakże w prezentowanym projekcie nie przedstawiono skutków jego wprowadzenia.

Wszyscy uczestnicy zgodzili się co do jednego: obecny system podatkowy jest zły i należy go zmienić. W tym kontekście dobrze, że taka dyskusja się rozpoczęła, nie mniej jest to dopiero początek pracy, także dla PTG. Wyraziliśmy naszą chęć udziału w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Przedsiębiorczości, planujemy także podjąć własne działania kontynuujące rozpoczęte prace.

Raport ZPP Płaca Plus Podatki Minus. Ustawa Dzierżawskiego_pdf