Plan kryzysowy Brukseli? Nowe rozwiązania na rynku energii

Plan kryzysowy Brukseli? Nowe rozwiązania na rynku energii

 

Zbliżająca się w piątek w Brukseli nieformalna Rada Ministrów ds. Energii ma zająć się propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą kryzysu energetycznego. Komisja Europejska przygotowała zestaw 5 rozwiązań[1], które będą przedmiotem dyskusji:

  • Pierwszym z nich jest inteligentne oszczędzanie energii elektrycznej w ramach którego, powstanie obowiązkowy cel zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu. Wiązać się to będzie z przeprojektowaniem procesu produkcyjnego na godziny nocne oraz weekendy, czyli czas kiedy, w ujęciu całościowym zużycie energii jest najniższe. Należy przy tym pamiętać, że jest szereg podmiotów gospodarczych, które działają w trybie ciągłym i zastosowanie tego rozwiązania będzie niemożliwe.
  • Drugie będzie dotyczyć ograniczenie dochodów przedsiębiorstw, które produkują energię elektryczną po niskich kosztach – głównie OZE a z uwagi na wysokie ceny energii na rynku mają bardzo wysokie i nieoczekiwane dochody nie odzwierciedlające kosztów produkcji samej energii. Na tym rozwiązaniu w szczególności mają skorzystać konsumenci a nieoczekiwane dochody mają zostać przekierowane na wsparcie potrzebujących gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców.
  • Kolejne rozwiązanie będzie podobne do poprzedniego z tą różnicą, że będzie odnosić się do spółek paliw kopalnych( przedsiębiorstwa naftowe i węglowe) i polegać będzie na wkładzie solidarnościowym  od  spółek paliw kopalnych. Również w tym przypadku nieoczekiwane zyski mają zostać przeznaczone na pomoc konsumentom oraz przedsiębiorcom.
  • Czwarta kwestia dotyczy przedsiębiorstw użyteczności publicznej sektora energetycznego, które należy wspierać, aby były w stanie poradzić sobie ze zmiennością rynków. W tym przypadku chodzi o problem zabezpieczenia rynków kontraktów terminowych. To rozwiązanie polegać będzie na ułatwieniu wsparcia płynności spółek energetycznych.
  • Ostatnia propozycja będzie dotyczyć obniżenia kosztów gazu, poprzez wyznaczenie limitów cenowy na rosyjski gaz.

 

Polskie Towarzystwo Gospodarcze uważa, że Polska powinna przede wszystkim forsować odejście od schematu merit order, w którym to najwyższa cena produkcji energii determinuje ceny z pozostałych źródeł. W przypadku Polski i w wielu innych krajach są to elektrownie gazowe. Rząd powinien umożliwić dostawcom energii zawieranie umów z odbiorcami po cenach kontraktowych, wynikających  z  kosztów produkcji i marż a nie przymuszać do ceny giełdowej – uważa Prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego Tomasz Janik.

Warto też pamiętać, że w przypadku Polski za niemal 60 % kosztów wytworzenia energii elektrycznej odpowiada koszt uprawnień do emisji CO2, który jest bardzo zmienny i w sierpniu osiągał niemal 90 euro z tonę[2] Zatem ustalenie limitu cenowego uprawnień do emisji CO2 powinno być priorytetem. Pytanie co z windfall tax? wyliczenia  Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) wskazują, że taki podatek mógłby przynieść do budżetu niemal 200 mld euro[3], które można by przeznaczyć na ratowanie gospodarki. Duże opory powinien budzić obowiązek tzw. inteligentnego oszczędzania energii, czyli poniekąd odgórne narzucenie trybu pracy naszej gospodarki.

  1. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_5389
  2. https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-rb/raporty-dobowe-z-funkcjonowania-rb/podstawowe-wskazniki-cenowe-i-kosztowe/rozliczeniowa-cena-uprawnien-do-emisji-co2-rcco2
  3. https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-reduce-the-european-unions-reliance-on-russian-natural-gas