Podsumowanie Konferencji Naukowej “Podatki – ubezpieczenia – przedsiębiorczość”. 18-20 marca 2024, Biała Podlaska

Podsumowanie Konferencji Naukowej “Podatki – ubezpieczenia – przedsiębiorczość”. 18-20 marca 2024, Biała Podlaska

Polskie Towarzystwo Gospodarcze wraz z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców Adamem Abramowiczem oraz Akademią Bialską zorganizowały Konferencję Naukową “Podatki – ubezpieczenia – przedsiębiorczość”. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Partnerem Głównym konferencji była Vivenge Sp. z o.o., a Partnerem Wspierającym Polskie Porty Lotnicze S.A.

Konferencja miała miejsce w auli Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II w dniach 18-20 marca 2024 r. Dedykowana była przede wszystkim przedsiębiorcom zajmującym się zawodowo tematyką prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych, a więc doradcom podatkowym, radcom prawnym oraz księgowym. Podczas konferencji nie zabrakło również tematów ważnych dla przedsiębiorców innych branż usługowych i produkcyjnych, których właściciele borykają się z negatywnymi skutkami zmian legislacyjnych czy podatkowych, jak i nieprzyjaznymi praktykami ZUS lub organów celno-podatkowych. 

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchania ciekawych paneli m. in. na temat zwolnień lekarskich, które od 1 dnia mają być finansowane przez ZUS. Podczas dyskusji wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego Pan Konrad Banecki wyjaśniał istotę tej zmiany dla polskich przedsiębiorców. O znaczeniu uczelni zawodowych dla rozwoju gospodarki regionalnej oraz Nowej Polityce Gospodarczej przygotowanej w oparciu o postulaty Rady Przedsiębiorców i Rady Naukowej przy Rzeczniku MŚP mówił Pan Minister Adam Abramowicz. Początek nowej kadencji Sejmu stał się bowiem okazją do pogłębionego dialogu między przedstawicielami rządu i Parlamentu a środowiskiem przedsiębiorców, w tym zwłaszcza, kluczowego dla polskiej gospodarki, sektora MŚP.

Przedmiotem debat w trakcie konferencji był też m.in. postulat Polskiego Towarzystwa Gospodarczego przywrócenia ryczałtowej składki zdrowotnej oraz pytanie, czy system ustalania wysokości płacy minimalnej  w Polsce służy rozwojowi gospodarki. Zastanawiano się ponadto nad przyszłością CPK czy dopuszczalnymi granicami interwencji państwa w ochronę rynku wewnętrznego (na przykładach Chin i Ukrainy). Wykład na temat różnic i podobieństw między skargą kasacyjną a skargą nadzwyczajną wygłosiła prof. Joanna Lemańska, prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Wykłady na temat niezgodnych z Konstytucją Biznesu praktyk ZUS oraz działań Rzecznika MŚP na rzecz ochrony praw przedsiębiorców przed praktyką instrumentalnego wszczynania postępowań karno-skarbowych cieszyły się dużym zainteresowaniem. Tematem osobnego panelu było zastosowanie zasad Konstytucji Biznesu w praktyce nakładania na przedsiębiorców sankcji administracyjnych. 

Konferencja była okazją do skonsolidowania sektora MŚP oraz zapoznania się z poglądami i postulatami czołowych polskich ekspertów w dziedzinie prawa i ekonomii. Uczestnicy z uznaniem przyjęli starania Polskiego Towarzystwa Gospodarczego o polepszenie sytuacji prawnej i faktycznej krajowych przedsiębiorców, składając serdeczne gratulacje organizatorom tego niezwykłego wydarzenia.