„Polscy przedsiębiorcy mówią o…”

„Polscy przedsiębiorcy mówią o…”

„Przedsiębiorca jest to ktoś, kto posiada pewną własność i za pomocą tej własności prowadzi aktywność gospodarczą. Ma cel i misję. Jest osobą, która przekształca rzeczywistość, daje ludziom pracę, zmienia ich rodziny, własną rodzinę, wpływa na przestrzeń społeczną. A ponadto potrafi się organizować, stowarzyszać i chce zmieniać tę przestrzeń na jeszcze wyższym poziomie. Prawdziwy przedsiębiorca musi się liczyć z ryzykiem, podejmować wyzwania, realizując swoją ideę” – mówił o. dr Robert Wawer, Sekretarz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie podczas konferencji „Polscy przedsiębiorcy mówią o…”, która odbyła się w sobotę, 16 września w Auli Collegium Bobolanum. W spotkaniu wzięli udział prywatni przedsiębiorcy z całej Polski. Pierwszy panel obejmował tematykę wartości i roli pracy w życiu przedsiębiorcy.

„Polskie Towarzystwo Gospodarcze przyjęło Naukę Społeczną Kościoła. Wiemy, że najlepszą szkołą życia jest odwoływanie się do Ewangelii. Realizowanie się przedsiębiorcy to nie jest kwestia wyłącznie zysków ekonomicznych, ale misji, podejmowanych wyzwań i ambicji w pracy zawodowej. W tym obszarze polscy przedsiębiorcy czują odpowiedzialność. Tworzymy miejsca pracy i wnosimy swój wkład w dochód narodowy. Stowarzyszyliśmy się, ponieważ chcieliśmy stworzyć środowisko, które będzie się wspierało i dzieliło swoimi doświadczeniami” – przekonywał Tomasz Janik, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Gospodarczego oraz wiceprezes firmy DECCO S.A.

Ponadto zostały poruszone kwestie pracy i robotników w kategoriach zaczynu tworzenia się Katolickiej Nauki Społecznej. Zaproszeni goście mogli usłyszeć, jak o pracy i przedsiębiorczości wypowiadali się sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński oraz święty Jan Paweł II.

„Należy usytuować misję Polskiego Towarzystwa Gospodarczego w drodze cywilizacji. Symbolem PTG jest statek Santa Maria, który płynie w kierunku wieżowców dzisiejszej cywilizacji, niosąc na żaglach bandery swojej tożsamości. To dzisiejsze morze jest mocno wzburzone i potrzebuje kapitanów, którzy będą mieli odwagę, by wyruszyć w podróż ku postępowi i będą mogli determinować zmiany. Wartości dają nam przewagę konkurencyjną i pozwalają nam spełnić bardzo szeroką misję, o której marzył święty Jan Paweł II, żeby Polska wpływała na zmiany w szerszym świecie. Jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, którą nawet chwalił Erazm z Rotterdamu i pokazywał Polskę jako przykład dla innych krajów. Mądrość, prawo i wartości dawały nie tylko sukces gospodarczy, ale też osobisty” – w ten sposób Jerzy Mańkowski, wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Gospodarczego przedstawiał misję i tożsamość PTG.

Uczestnicy spotkania mogli zastanowić się nad wartością współpracy i odpowiedzieć sobie na pytanie: po co się stowarzyszać? Stowarzyszenie jest miejscem promocji patriotyzmu gospodarczego i polskich produktów oraz dźwignią dla biznesu. Równocześnie umożliwia ono wymianę wiedzy, doświadczeń i jest determinantem rozwoju dla przedsiębiorców. Potencjał ten może zostać wykorzystany poprzez wpływ na zmiany ustawodawstwa i otoczenia.

„Ludzie lubią pracować w firmach, w których panuje atmosfera zaufania” – przekonywał Andrzej Kuras, przedsiębiorca w branży konsultacji i szkoleń. Podkreślał, że opór jest wrogiem zaangażowania. Każda osoba biorąca udział w konferencji „Polscy przedsiębiorcy mówią o…” miała możliwość wyrażenia swojej opinii na temat roli zaufania w budowaniu skuteczności biznesu.