Polskie Mosty Technologiczne – projekt PAIH

Polskie Mosty Technologiczne – projekt PAIH

Polska Agencja Inwestycji i Handlu, w ramach nowego projektu Polskie Mosty Technologiczne, przygotowała kompleksowe wsparcie w wypracowaniu strategii wejścia na zagraniczne rynki dla małych i średnich przedsiębiorców.

Beneficjentami nowego projektu Agencji będą firmy z segmentu MŚP charakteryzujące się dużym potencjałem do internacjonalizacji swoich produktów, usług lub technologii. Z programu skorzystają także mali przedsiębiorcy, którzy planują zwiększenie wolumenu eksportu lub rozważają inwestycje na rynkach zagranicznych. Grant mogą również otrzymać innowatorzy, poszukując partnerów zagranicznych do realizacji prac badawczo – rozwojowych (B+R) i zewnętrznych źródeł finansowania tej działalności.

Można otrzymać wsparcie do 200 000 zł (de minimis), w latach 2018-2023.

 

Najbliższe nabory na rynki:

 • Norwegia, Rosja, Ukraina – trwa do 28 maj,
 • Algieria, Egipt, RPA – ruszy już 13 maja,
 • Indonezja, Korea Płd., Singapur – rozpocznie się 17 czerwca,
 • Chiny, Stany, ZEA – wrzesień.

 

Jak przebiega proces rekrutacji?

 1. Seminarium otwierające nabór – przedstawienie głównych założeń projektu, harmonogramu oraz wstępnej analizy rynków docelowych (nieobowiązkowy udział); | rejestracja na najbliższe seminaria (9 maja: Algieria, Egipt, RPA; 12 czerwca: Indonezja, Korea Płd., Singapur) odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie https://soe.paih.gov.pl/seminaria.
 2. Złożenie wniosku online w Systemie Obsługi Elektronicznej.
 3. Ocena formalna dokonywana przez pracowników PAIH.
 4. Ocena merytoryczna dokonywana przez ekspertów zewnętrznych.
 5. Umowa o powierzenie grantów.
 6. Etap krajowy – stworzenie kompleksowej strategii ekspansji zagranicznej poprzedzone trzydniowym warsztatem.
 7. Panel ekspertów przed etapem zagranicznym – ocena wypracowanej strategii ekspansji.
 8. Etap zagraniczny, czyli wdrożenie strategii ekspansji przy wsparciu ZBH.

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: https://www.paih.gov.pl/pmt