Polskie Towarzystwo Gospodarcze partnerem tegorocznej (2023) edycji konkursu PR Wings

Polskie Towarzystwo Gospodarcze partnerem tegorocznej (2023) edycji konkursu PR Wings

Z radością informujemy, że Polskie Towarzystwo Gospodarcze zostało partnerem konkursu PR Wings!

W konkursie, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR), wziąć udział mogą wszystkie podmioty komunikujące się publicznie w Polsce. PR Wings cechuje się otwartością na współczesne środowisko komunikacji oraz wysoką wiarygodnością procesu wyłaniania najlepszych projektów. Zgłoszenia można wysyłać do 8 września. 

Konkurs PR Wings ma na celu promowanie profesjonalnych, etycznych oraz wyróżniających się praktyk w zakresie public relations i komunikacji. Ma też na celu doskonalić rynek usług PR w Polsce. W konkursie mogą brać udział zarówno polskie firmy komercyjne i agencje zajmujące się komunikacją, jak i krajowe urzędy oraz instytucje publiczne, inne podmioty trzeciego sektora, pozarządowe i samorządowe, które przeprowadziły działania komunikacyjne w Polsce lub za granicą. Warto podkreślić, że jedna z kategorii konkursowych dotyczy projektów zrealizowanych przez polskie podmioty właśnie na rynkach międzynarodowych.

Zgłoszone projekty oceni Jury składające się z 60 niezależnych ekspertów cieszących się autorytetem i wszechstronnym dorobkiem z dziedziny komunikacji. Tworzą je specjaliści reprezentujący firmy komercyjne, instytucje publiczne, samorządy i NGO, media, organizacje branżowe i biznesowe oraz środowisko naukowe. 

Polskie Towarzystwo Gospodarcze, jako ogólnopolski związek pracodawców prowadzący zakrojone na szeroką skalę działania komunikacyjne oraz wizerunkowe, z radością włącza się i wspiera Konkurs. Jesteśmy zdania, że inicjatywa ta w znaczący sposób przyczynia się do popularyzacji wysokich standardów w krajowym sektorze usług PR.