Polskie Towarzystwo Gospodarcze przesyła wyrazy poparcia dla protestujących rolników

Polskie Towarzystwo Gospodarcze przesyła wyrazy poparcia dla protestujących rolników

Wspieramy rolników w walce o prawo do bezpiecznej żywności dla Polaków. Wspieramy ich w walce o swoje prawa – w szczególności o prawo do równego traktowania na rynku krajowym i unijnym.

Pamiętajmy, że rolnictwo odgrywa kluczową rolę w całej gospodarce narodowej. Warto myśleć o rolnikach jako o przedsiębiorcach, mimo (a może właśnie dlatego!) że odpowiadają za tak ważny i bezalternatywny sektor, jakim niewątpliwie jest produkcja żywności. Jednak poza dostarczaniem nam niezbędnych produktów spożywczych, branża ta jest jednym z największych pracodawców na świecie. Zapewnia zatrudnienie dla milionów ludzi, na obszarach wiejskich i miejskich.

Proces produkcji żywności obejmuje wiele etapów, począwszy od uprawy roślin i hodowli zwierząt, poprzez przetwarzanie, dystrybucję, aż po sprzedaż. Dzięki temu rolnictwo tworzy wiele różnorodnych miejsc pracy, od rolników i pracowników sektora spożywczego po specjalistów od marketingu i logistyki. Handel produktami rolnymi jest także ważkim elementem gospodarki krajowej, ale również międzynarodowej. Państwa o różnych warunkach klimatycznych i geograficznych mogą specjalizować się w produkcji różnych rodzajów żywności. Generuje on ogromne dochody dla państw eksportujących – na ogół słabiej rozwiniętych (chociaż wraz z postępującym rozwojem rolnictwa precyzyjnego i agro-techu szybko się to zmienia) i tworzy możliwości awansu społecznego dla ich obywateli.

Łącząc się z rolnikami i przekazując im wyrazy poparcia w czasie ich protestów nie zapominajmy, że tak naprawdę walczą w imieniu i o sprawę nas wszystkich!