Posiedzenie Rady Generalnej Polskiego Towarzystwa Gospodarczego (09.04.2024)

Posiedzenie Rady Generalnej Polskiego Towarzystwa Gospodarczego (09.04.2024)

Niniejszym informujemy, że posiedzenie Rady Generalnej Polskiego Towarzystwa Gospodarczego odbędzie się 9 kwietnia 2024 r. o godz. 18.00 w Hotelu Arche Puławska Residence mieszczącym się przy ul. Puławskiej 361 w Warszawie (02-801).

Podczas posiedzenia zostaną poruszone kwestie bieżące PTG, w tym zagadnienia związane z przystąpieniem do Rady Dialogu Społecznego, a także plany na najbliższą przyszłość, np. dotyczące Funduszu Stypendialnego. 

Zapraszamy serdecznie wszystkich uprawnionych do wzięcia udziału w posiedzeniu Rady Generalnej.