Posiedzenie Senackiego Zespołu nt. „Polski Ład – chaos w podatkach i niepewność w emeryturach”

Posiedzenie Senackiego Zespołu nt. „Polski Ład – chaos w podatkach i niepewność w emeryturach”

15 października 2021 r. odbyło się wspólne posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tematem posiedzenia był „Polski Ład – chaos w podatkach i niepewność w emeryturach”.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze reprezentował Marek Romanowski – Wiceprezes Zarządu PTG.

Marek Romanowski odniósł się do „minimalnego podatku CIT od przychodów”. Wiceprezes PTG zaznaczył, iż głównym celem tego zapisu jest zwalczanie zjawiska tzw. luki zagranicznej CIT, która pozwala na transferowanie zysków (za pomocą tzw. „płatności wątpliwych” – np. płacąc wynagrodzenia za świadczone usługi zarządcze, opłaty za korzystanie z praw własności intelektualnej lub odsetki od udzielonych pożyczek), w związku z czym szereg korporacji wykorzystuje sprzyjające inwestorom zagranicznym otoczenie prawno-biznesowe w Polsce, unika płacenia podatku CIT lub odprowadza go w zakresie niewspółmiernym do rzeczywiście uzyskiwanych przychodów. Zatem adresatem „minimalnego CIT-u” są wielkie korporacje, unikające płacenia podatku w Polsce.

Jak zaznaczył Marek Romanowski nowy podatek jednak może stać się poważnym zagrożeniem dla istnienia lub płynności finansowej wielu przedsiębiorstw z różnych branż o niskiej marżowości, jak choćby rynek dystrybutorów sprzętu IT czy branża bukmacherska.

W związku z dużym zakresem zmian proponowanych w Polskim Ładzie istnieje realna możliwość, iż ustawodawca może negatywnie wpłynąć na inne branże, których nie przewidział w swoich planach, tak jak w przypadku wymienionych powyżej. Wiceprezes PTG zwrócił szczególną uwagę na to, iż rynek jako całość, jest niezwykle skomplikowaną strukturą, w której ilość występujących zależności wybiega poza możliwości percepcji człowieka. W związku z tym należy unikać przeregulowania prawa, które choć w swej istocie ma zapobiec patologii, może też prowadzić do uderzenia w niewinnych przedsiębiorców.

Wg. Stanowiska PTG należy dogłębnie przeanalizować zapisy Polskiego Ładu, dając tym samym szansę na dokładne zrozumienie zamysłu ustawodawcy, ponieważ jak było to sygnalizowane podczas posiedzenia, nawet dla prawników wiele fragmentów projektu ustawy Polskiego Ładu jest niezrozumiałe.