Powołujemy do życia związek pracodawców!

Powołujemy do życia związek pracodawców!

W dniu 8 września w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie związku pracodawców Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Podstawowym zadaniem związku będzie ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Związek pozwoli skuteczniej zabiegać o interesy członków. Powołanie nowej formy prawnej jest naturalnym etapem rozwoju i jest niezbędne, aby Polskie Towarzystwo Gospodarcze było silną i skuteczną organizacją. 

Dlaczego związek pracodawców?

Prezes PTG, Tomasz Janik, tak mówi o powodach powołania organizacji pracodawców:

W ciągu niecałych 4 lat PTG stało się organizacją rozpoznawalną w środowisku publicznym i gospodarczym. Dzięki podejmowanym współpracom udało się zbudować zaufanie wśród wielu partnerów i pozyskać finansowanie ciekawych projektów. Do PTG dołączyły kolejne polskie firmy. Jednak potencjał organizacji, członków i zapotrzebowanie społeczne jest dużo większe niż to, co udało się osiągnąć. Dlatego czas, abyśmy poszli krok dalej i założyli związek pracodawców.

Związki pracodawców mogą tworzyć podmioty posiadające status pracodawcy, choćby nie były one przedsiębiorcami. Pracodawcą w rozumieniu ustawy jest podmiot oraz jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one osobę wykonującą pracę zarobkową, niezależnie od podstawy tego zatrudnienia.

Zjazd założycielski

W zjeździe założycielskim związku uczestniczyło 20 pracodawców: Aleksander Popończyk Doradztwo Biznesowe i Informatyczne, Chaber S.A., Decco S.A., Drukarnia Dimograf Sp. z o.o., Electris Sp. z o.o. Sp. k., Electrosilver Wojciech Baranowski Sp. z o.o., Eye Project Sp. z o.o., GoWork.pl Serwis pracy Sp. z o.o., Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o., Libet S.A., Łukowa Tobacco Company Michał Hyz Mieczysław Pękała Sp. J.,  MGA Consulting Sp. z o.o., MO-BRUK S.A., Polmet  Sp. z o.o., SaMASZ Sp. z o.o., Sorga Sp. z o.o., Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Gospodarcze, SuperDrob S.A., Wydawnictwo Pomorskie Sp. z o.o., Zakłady Przemysłu Sklejek Biaform S.A.

Z pośród obecnych pracodawców wyłoniono Komitet założycielski w składzie:

– Konrad Banecki;
– Tomasz Janik;
– Andrzej Wójcik;
– Piotr Her.

W wyniku głosowania powołano Zarząd związku pracodawców Polskiego Towarzystwa Gospodarczego w składzie:

– Tomasz Janik – Prezes Zarządu,
– Marek Romanowski – Wiceprezes Zarządu,
– Konrad Banecki – Wiceprezes Zarządu.

W wyniku głosowania powołano także Radę Generalną związku pracodawców PTG w składzie:

– Wojciech Strzałkowski, Przewodniczący;
– Mirosław Pawełczyk, Wiceprzewodniczący;
– Piotr Her, Wiceprzewodniczący;
– Antoni Stolarski;
– Jerzy Mańkowski;
– Andrzej Wójcik;
– Ireneusz Gronostaj;
– Dariusz Mrzygłód;
– Adam Lesiński;
– Mirosław Pękala;
– Paweł Kosieradzki;
– Aleksander Popończyk.

Wszystkim nowo wybranym członkom Zarządu i Rady Generalnej związku pracodawców PTG składamy serdeczne gratulacje i życzymy wszelkiej pomyślności i wytrwałości w wypełnianiu nowych obowiązków.